Forvalter 50 milliarder i ny pensjon

Press Release Image showing Nordea logo
27-04-17 8:28 | Pressemelding

– Den sterke veksten på dette området det siste året skyldes i hovedsak god avkastning, og dermed verdiøkning, på inngåtte avtaler. Men veksten har også sin forklaring i at en rekke bedrifter har forbedret tjenestepensjonsordningen for sine ansatte. Hele 11 prosent av medlemmene i våre bedriftsordninger har fått satt opp innskuddssatsene i løpet av de siste tolv månedene, opplyser Marjamaa.

Hun synes det er gledelig at flere bedrifter tar større ansvar for sine ansattes pensjoner. – Dette blir stadig viktigere for å bli oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver, sier hun.

Anbefaler høy aksjeandel

Nordea Liv anbefaler sine kunder å plassere pensjonsmidlene i fond som har en høy andel aksjer, fordi dette over tid gir best avkastning på midlene. I årets tre første måneder var avkastningen i innskuddsfondet Aktiva Bedrift 100 (100 prosent aksjer) 4,7 prosent, mens den i Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjer) var 3,4 prosent. Til sammenligning var verdijustert avkastning for kunder med rentegaranti i gjennomsnitt 1,2 prosent i perioden.

Godt resultat – styrket soliditet  

Nordea Liv fikk et resultat før skatt i første kvartal på 148 millioner kroner, mot 146 millioner kroner i samme periode i 2016. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 40 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 2.630 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Ved utgangen av kvartalet utgjorde soliditetskapitalen 13.958 millioner kroner, og utgjør 30,3 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Randi Marjamaa    Telefon 92 80 10 21
Økonomidirektør Jørn Nøstdal   Telefon 98 28 02 30

Randi Marjamaa Nordea Liv

Siste pressemeldinger

nordea logo

Nordea kutter gebyrene på aksjehandel

Pressemelding

Nordea kutter kraftig i prisen for å handle aksjer, både med lavere kurtasje og lavere minstepris.

Heikki Ilkka

Group CFO Heikki Ilkka forlater Nordea

Pressemelding

Heikki Ilkka, Group CFO og leder av Group Finance & Treasury, har besluttet å forlate Nordea og gå tilbake til revisjon og EY (Ernst & Young) som partner.

nordea logo

Enorm interesse for IPS

Pressemelding

Q3 2017 press release image

Resultat for 3. kvartal 2017

Pressemelding Børsmelding