Resultatet for 2. kvartal 2017

Q2 - Mom and child - 632x360
20-07-17 7:00 | Pressemelding | Børsmelding

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- Det har vært jevn vekst i de fire nordiske hjemmemarkedene våre i andre kvartal. Den økonomiske situasjonen er generelt veldig god, selv om det geopolitiske bildet stadig blir mer ustabilt.  

Etter en periode med økning har marginene nå begynt å stabilisere seg, og vi regner med at trenden vil fortsette. Aktivitetsnivået er fortsatt høyt innen rådgivning til bedrifter, og kapitalforvaltningsvirksomheten opplever økt kapitalinngang. Kundeaktiviteten i kapitalmarkedene var lavere i kvartalet på grunn av lav volatilitet i markedet. Aktiviteten i Simplification- og Transformation-prosjektene våre var veldig høy i kvartalet, noe som påvirket kostnadsutviklingen. Kredittkvaliteten er solid, og de neste kvartalene forventer vi tap på utlån under det langsiktige gjennomsnittet. Vi fortsetter å bygge opp og styrke kapitalposisjonen. Ren kjernekapitaldekning økte til 19,2 %, som er det høyeste noensinne.  

Ettersom det har fremkommet nye initiativ i Skandinavia om å utrede mulighetene for å bli med i bankunionen, ønsker vi å vurdere denne informasjonen før vi tar en endelig beslutning i september om hvor hovedkontoret vårt skal ligge. Transformation-programmet går etter planen, det er nådd en ny milepæl i Core Banking Programme, og rundt 28 000 Nordea-medarbeidere har vært engasjert i innføringen av den nye bedriftskulturen. 

Andre kvartal 2017 mot andre kvartal 2016 (andre kvartal 2017 mot første kvartal 2017) 

 • Netto renteinntekter EUR 1 175m, 0 %; +1 % i lokal valuta (-2 %, 0 % i lokal valuta) 
 • Samlede driftsinntekter[1] EUR 2 407m, 0 %; +1 % i lokal valuta (-2 %, -1 % i lokal valuta)
 • Samlede kostnader EUR 1 291m, +7 %; +8 % i lokal valuta (+4 %, +5 % i lokal valuta)
 • Resultat før tap på utlån EUR 1 116m, -7 %; -7 % i lokal valuta (-8 %, -7 % i lokal valuta)
 • Netto tap på utlån EUR 106m, -17 %; -15 % i lokal valuta (-6 %, -4 % i lokal valuta)
 • Driftsresultat[1] EUR 1 010m, -6 %; -6  % i lokal valuta (-8 %, -8 % i lokal valuta)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,2 %, opp fra 16,8 % (opp 40 basispunkter fra 18,8 %)
 • Kostnader i forhold til inntekter[1] 54 %, opp fra 50 % (opp 3 prosentpoeng fra 51 %)
 • Tap i forhold til utlån på 13 basispunkter, ned fra 15 basispunkter (ned 1 basispunkt fra 14 basispunkter)
 • Avkastning på egenkapitalen[1] 9,5 %, ned fra 11,4 % (ned 0,8 prosentpoeng fra 10,3 %)
 • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,18 vs EUR 0,25 (EUR 0,18 vs EUR 0,21)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 2. kv. 2017: DKK 7,4368, NOK 9,1771 og SEK 9,5961.
[1] Ekskl. engangsposter (2. kv. 2016: gevinst knyttet til Visa Incs kjøp av Visa Europe på EUR 151m etter skatt) 

For mer informasjon:
Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 1020
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Torsten Hagen Jørgensen, visekonsernsjef og Group COO, +45 5547 2200
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Norge,+47 40882373

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning om markedsmisbruk og svensk lov om verdipapirmarkedet. Informasjonen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 07.00 CET den 20. juli 2017.

Siste regulatoriske pressemeldinger

Winter landscape

Resultatet for 4. kvartal og året 2017

Pressemelding Børsmelding

Q3 2017 press release image

Resultat for 3. kvartal 2017

Pressemelding Børsmelding

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Styret i Nordea Bank AB (publ) påbegynner en prosess for flytting av morselskapets hovedsete til Finland

Pressemelding Børsmelding

På sitt møte 6. september 2017 vedtok styret i Nordea Bank AB (publ) å påbegynne en prosess for flytting av morselskapets hovedsete fra Sverige til Finland.

First Quarter Results 2017

Resultatet for 1. kvartal 2017

Pressemelding Børsmelding

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet.