Sparevekst i godt kvartal for Nordea Norge

20-07-17 7:05 | Pressemelding

Sparing i fond tar seg opp, med kraftig vekst i netto fondssalg i årets første halvår. Et lysere bilde for norsk økonomi gir også god underliggende drift for Nordea i Norge i 2. kvartal 2017.

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1 330 millioner kroner for 2. kvartal 2017, en nedgang på 185 millioner kroner fra 2. kvartal 2016. Den underliggende driften er imidlertid god.

- Vi ser økt aktivitet i norsk økonomi, med vekst i deler av bedriftsmarkedet etter en lengre periode med flat utvikling. Dette reflekteres også i et godt resultat. Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Driftsinntektene for kvartalet er 2 908 millioner kroner, ned 285 millioner kroner fra 2. kvartal 2016. Nedgangen i driftsinntekter skyldes lavere netto resultat på poster til virkelig verdi, som knytter seg til volatilitet i markedsverdi på enkelte balanseposter. Justert for dette viser driftsinntektene en økning på 2 prosent.

-Lavere finansieringskostnader og økt utlån gir bedring i renteinntektene, hvor vi nærmer oss mer historisk normale marginnivåer, sier Storset.

Det er tatt avsetninger til tap på utlån på 252 millioner kroner i 2. kvartal 2017, 80 millioner kroner lavere enn 2. kvartal 2016. Nedgangen skyldes særlig lavere individuelle tapsavsetninger, hvor det i kvartalet også reverseres tidligere tapsavsetninger. Gruppevise tapsavsetninger er marginalt lavere enn i 2. kvartal 2016. Nivået på nye avsetninger skyldes fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor.

Nordea Bank Norge hadde vekst i utlån til personmarkedet på 2,1 prosent mot 2. kvartal 2016. Innskudd fra personmarkedet viser en nedgang på 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig er det en sterk økning i fondssparing. Nettosalg av fond endte på 5,3 milliarder kroner første halvår 2017.

-Vi ser et skifte i sparingsmønstret til nordmenn, med større interesse og etterspørsel etter fond. Lave rentenivåer og økt fokus på behov for å spare til egen pensjon er viktige årsaker til dette, sier Storset.
  

Finansielle nøkkeltall for 2. kvartal 2017 (2. kvartal 2016 i parentes).

  • Driftsresultat 1 330 NOKm (1 515)
  • Driftsinntekter 2 908 NOKm (3 193)
  • Driftskostnader 1 325 NOKm (1 345)

Kontakt:
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea Bank Norge, mobil: 408 82 373
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef Nordea Bank Norge, mobil: 997 67 996

Siste regulatoriske pressemeldinger

Winter landscape

Resultatet for 4. kvartal og året 2017

Pressemelding Børsmelding

Q3 2017 press release image

Resultat for 3. kvartal 2017

Pressemelding Børsmelding

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Styret i Nordea Bank AB (publ) påbegynner en prosess for flytting av morselskapets hovedsete til Finland

Pressemelding Børsmelding

På sitt møte 6. september 2017 vedtok styret i Nordea Bank AB (publ) å påbegynne en prosess for flytting av morselskapets hovedsete fra Sverige til Finland.

Q2 - Mom and child - 632x360

Resultatet for 2. kvartal 2017

Pressemelding Børsmelding

First Quarter Results 2017

Resultatet for 1. kvartal 2017

Pressemelding Børsmelding

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet.