En stor milepæl er nådd – nå har vi hovedkontor i Finland

01-10-18 16:35 | Om Nordea

Etter at den omvendte grenseoverskridende fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp er fullført, har Nordea nå hovedkontor i Finland, som er medlem i den europeiske bankunionen. Bankvirksomheten i Danmark, Norge og Sverige vil bli organisert i filialer av Nordea Bank Abp. Det blir ingen endringer i tjenestene til kundene.

- Nordea er en av de største og mest solide bankene i Europa. Flyttingen til bankunionen er et viktig strategisk steg i transformasjonen og vil gi oss de samme rettferdige, stabile og forutsigbare regelverkene som våre europeiske konkurrenter. Den vil være til fordel for våre kunder, aksjonærer og medarbeidere og vil gi oss best mulig utgangspunkt for å vokse og utvikle tjenestene våre i tråd med kundevisjonen: Vi vil at kundene skal oppleve oss som en bank det er enkelt å bruke, som er relevant og kompetent hvor som helst og når som helst, og der den personlige og digitale kunderelasjonen gjør Nordea til en trygg og betrodd partner, sier Nordeas konsernsjef Casper von Koskull.

Ingen endringer i tjenestene

Nordea vil fortsatt ha som mål å tilby kundene de beste tjenestene i markedet når som helst og hvor som helst. Flyttingen påvirker ikke hvordan og hvor Nordea tar beslutninger knyttet til den enkelte kunden.

- Vi vil fortsette å skape verdi for alle kundene med den samme nordiske forretningsmodellen som før. Vi vil være like tett på kundene våre som vi alltid har vært, og fortsette å samarbeide med og bidra i de nordiske samfunnene og økonomiene, sier Casper von Koskull.

Mer informasjon: Flyttingen av Nordea er gjennomført. 

Read more news

Viser 5 av 666 resultat

Assessing sustainability through rankings – a complex matter

Our work Responsible business

Recently, Nordea was highly ranked for our sustainability work by the NGO ShareAction, while we scored relatively low in another ranking/survey. We understan...

Gjeninnhentingen har begynt

Pressemelding

Viser 5 av 666 resultat