Datasikkerhet

Sikker pålogging

Brukeridentifikasjon

Brukerens identitet kan verifiseres mot Corporate Netbank på følgende måter:

 • Nordea Koder app
 • Nordea eID uten kabel
 • Nordea eID med kabel

Innloggingsinformasjonen er personlig. Kort må ikke gis til andre brukere.

Innloggingsinformasjonen må bare legges inn når du er på de sikre sidene i Nordeas Corporate Netbank. Se etter hengelåsen i nederste felt i nettleseren eller til høyre for adressefeltet i nettleseren. Hengelåsen er en bekreftelse på at nettleseren sender kryptert data til Nordea. For å være helt sikker på at dataene går til Nordea, klikk på hengelåsen og vis sertifikater.

Sikre dataoverførslene via Internett

På grunn av krypteringen (SSL-kryptering) kan ikke dataene ses eller bli manipulert av en ikke-autorisert person når de overføres mellom nettleseren din og Nordea.

Antivirusprogram

Virus og andre ondsinnede programmer er en konkret trussel for alle PC-brukere i dag. Virus kan overføres fra en USB-enhet (eller andre flyttbare media) fra e-post eller kan lastes ned når du er inne på Internett.

 • Bruk alltid et anerkjent antivirusprogram på PC-en din.
 • Sikre at programmet inneholder de siste antivirusfilene.
 • Oppdages virus, må du kontakte den IT-ansvarlige eller IT-sikkerhet i bedriften med én gang og unngå å bruke PC-en til viruset er fjernet.

Nettlesere på Internett

Nettleseren og måten den er konfigurert på har også en stor innflytelse på sikkerheten på PC-en din. Blant annet når du er inne på Internett, kan nettleseren din akseptere å kjøre et eksternt program, men det bør ikke gjøres tilfeldig. Du anbefales å:

 • bruke den siste versjonen av nettleseren på Internett
 • konfigurere nettleseren slik du blir bedt om å akseptere at et program overføres mellom PC og Internett
 • bare laste ned filer fra leverandører som du kan stole sikkerhetsmessig på
 • bare akseptere signerte applet-er, aktive X-kontroller og andre innlastbare program fra pålitelige leverandører eller ikke tillate import i det hele tatt
 • sette nettleserens standardsikkerhet som minimum.

Brannmurer

Du bør alltid ha en brannmur som beskytter deg mot usikre nettverk. Er PC-en din koblet til bedriftens lokale nettverk, er det vanligvis en brannmur mellom det lokale nettverket og Internett. Brannmuren hindrer uautorisert tilgang til det lokale nettverket fra Internett.

Bruker du for eksempel en frittstående PC uten brannmur, vil vi anbefale deg å installere en personlig brannmur på PC-en din og sikre at bare den trafikken som er nødvendig tillates.

For å få tilgang til Nordeas Corporate Netbank må du åpne HTTPS-protokollen for port 443 i brannmuren. Høyest sikkerhetsnivå er å tillate bare utgående trafikk gjennom porten i brannmuren, for eksempel bare Nordeas URL-adresse: https://solo.nordea.com/nsc/engine

Sperre tilgangen til Corporate Netbank

Har du mistet innloggingsinformasjonen eller har mistanke om misbruk, må kortet og/eller Nordea Koder appen sperres øyeblikkelig, Du kan kontakte din lokale administrator eller kontakte

Support i Nordea dersom du ønsker å sperre Nordea Koder appen og/eller Nordea eID kortet og be om aktivering av nytt kort.