Privacy Statement

Bruk av personopplysninger i Nordeas kodeapp

Med Nordeas kodeapp kan du bruke de elektroniske banktjenestene Nordea tilbyr, og identifisere deg overfor andre tjenesteleverandører med Nordeas egen identifikasjonstjeneste som gjøres tilgjengelig i de respektive tjenestene. Under Vilkår og betingelser i menyen eller på Nordeas nettside (se under), kan du lese mer om bruk av personopplysninger. Funksjonene i kodeappen forutsetter bruk av enkelte personopplysninger, og appen må ha tilgang til opplysninger i telefonen din som beskrevet under.

Kodeappen bruker følgende personopplysninger:

  • Konto- og transaksjonsopplysninger, ubekreftede betalinger og betalinger som krever ytterligere bekreftelse – brukes for at du skal kunne bruke banktjenester med kodeappen. Konto- og transaksjonsopplysninger brukes så lenge kodeappen er aktivert.
  • IP-adresser – loggføres for å hindre og undersøke mulige kriminelle angrep og transaksjoner. Opplysningene kan om nødvendig bli oppgitt til myndighetene.
  • Brukerspesifikk enhets-ID – nødvendig for å kunne sende instrukser til registrerte enheter og for å kunne generere engangskoder.

Kodeappen må ha tilgang til følgende funksjoner på telefonen din:

  • Tilgang til Internett – for at kodeappen skal kunne kommunisere med Nordeas servere og systemer og utføre banktjenester og kommunisere med Nordea.

Kodeappen sender ikke personopplysninger til tredjeparter, med unntak av opplysninger som er nødvendige for å utføre de oppgavene du bestiller, for eksempel å foreta en betaling.

Personopplysningene appen bruker, kontrolleres av den delen av Nordea-konsernet som tilbyr tjenesten, se listen under. Vil du vite mer om hvilke rettigheter du har, kan du kontakte Nordeas kundeservice:

Nordea Bank AB (publ), Kundcenter Privat: 0771-22 44 88 alle dage, døgnet rundt. Corporate Netbank: +46 771 77 6991, mandag-fredag 08-18 

Nordea Bank Danmark A/S, Nordea 24/7: 70 33 33 33. Corporate Netbank: 70 33 65 00, mandag-fredag 08-17 

Nordea Bank Finland Plc, Nordea 24/7: 0200 70 000 24/7. Corporate Netbank: +356 200 67230, mandag-fredag 09-18 

Nordea Bank Norge ASA: 06001 (fra udlandet + 47 915 06 001) alle dage året rundt, Corporate Netbank: +47 915 06002, valg 3, mandag-fredag 08-17 

Nordea Finance Finland Ltdhttp://www.nordearahoitus.fi/cookies.shtml 
Tukirahoitus Oyhttp://tukirahoitus.fi/henkilo.html