Tjenester for små og mellomstore bedrifter

Small and medium business customer

Å bli kunde hos Nordea er enkelt. Skriv eller ring din lokale kundeservice, eller besøk ditt nasjonale nettstedet for å se hvilke fordeler du kan få som en Nordea kunde. Informasjonen er på det lokale språket.

Other countries DK FI NO SE Other countries

Russia - Read more on Nordea.ru (in Russian) 

Baltics (Estonia, Latvia and Lithuania) - We work with Luminor as our preferred partner in the Baltics. Contact Luminor by e-mailmoc.puorgronimul@ssenisublabolg or through your Relationship Manager at Nordea.

DK

Business customer

Payments | Financing | Risk Management | Investment | Business Solutions | New Customer | Markets | Life and Pensions

Read more on Nordea.dk/Erhverv (in Danish)

FI

Business customer

Payments | Financing | Risk management | Investment | Entrepreneurs | Start banking with us | Markets

Read more on Nordea.fi/Yritykset (in Finnish)

NO

Business customer

Payments | Financing | Investment | Risk Management | Pension | Become Customer | Markets

Read more on Nordea.no/Bedrift  (in Norwegian)

SE

Business customer

Payments | Financing | Investment | Pension | Foreign Business | More Services | Become Customer | Markets

Read more on Nordea.se/Företag  (in Swedish)