90-konton - garanti för välgörenhet

90-konton 

Idag är det självklart för många att skänka pengar till bättre behövande och under 2017 donerade vi totalt 21,5 miljarder kronor (nytt rekord!). Av denna summa stod privatpersoner för 7,8 miljarder vilket i sin tur motsvarar cirka 700 kronor per svensk. Resten bidrog företag, föreningar, stiftelser, fonder och myndigheter med. Trenden är ett ökat givande och svenskarna är särskilt generösa i jultider.

Fyller 75 år

För de som skänker pengar till välgörenhet är det förstås viktigt att de hamnar i rätt händer och gör verklig nytta. Under hösten 1943 skapade därför Näringslivets Granskningsnämnd (idag Svensk Insamlingskontroll) 90-kontot. I 75 år har 90-kontot stått för att givare tryggt ska kunna skänka pengar och lita på att de når fram utan oskäliga kostnader, en kvalitetsstämpel som bidragit mycket för den svenska allmänhetens stora förtroende för insamlingsorganisationer. 

Nordeas samhällsengagemang 

Nordea tillhandahåller samtliga 90-plusgirokonton samt de allra flesta av 90-bankgironumren.

Som en del av vårt samhällsengagemang stödjer vi årligen insamlingsorganisationerna med betydande belopp, genom att bjuda på avgifter för konto och inbetalningar.

 

Håll koll på siffrorna

Ett 90-konto är ett sjusiffrigt bankgiro- eller plusgirokonto som inleds med 90. Samtliga plusgirokonton med nummer 90 00 00 — 90 99 99 och bankgironummer inom serien 900-000 till 909-999 är reserverade för Svensk Insamlingskontroll. 

För mer information om Svensk insamlingskontroll

För mer statistik kring svenskarna givande