Ger en mer balanserad köns- och åldersfördelning högre lönsamhet?

Opsparing eller investering
19-07-03 9:34 | Reports and data | Responsible investment | Responsible business

Vi har studerat mångfalden i styrelser i fråga om köns- och åldersfördelning i 180 nordiska företag. Vår studie visar att företagen kan höja sin avkastning med en större mångfald i styrelsen vad gäller köns- och åldersfördelning. Styrelser som bestod av både män och kvinnor i olika åldrar hade en positiv effekt på resultatet.

Mångfald i styrelsen allt viktigare

Näringslivet blir allt mer komplext och företagens interna styrning granskas allt mer ingående. Vi tror att mångfald i bolagens styrelser kommer att bli en allt viktigare fråga. Därför har vi undersökt hur styrelsens sammansättning påverkade företagets avkastning (stabilitet i lönsamheten och börsutveckling).

God köns- och åldersfördelning kan höja resultatet med upp till 5 procent

Vår studie ger en komplex bild: varje faktor har särskilda egenskaper och det finns ingen eller endast en begränsad samvariation mellan dem. Studien visar att en bra köns- och åldersfördelning ger bästa utfall: resultatet ökade med upp till 5 procent mellan 2013 och 2018 samtidigt som börskursen och lönsamheten stabiliserades.

Ingen enhetlig ”mångfaldsfaktor”

Vår studie visade att ålder hade mest positiv inverkan på aktiekursen. Volatiliteten blev emellertid något större och den operativa avkastningen var blandad. Företagen som hamnade i topp i termer av könsfördelning fick stabilare aktiekurs och stabilare långsiktig lönsamhetsutveckling, men aktiekurserna steg mycket lite eller inget alls.

Läs hela rapporten ”Ger en mer balanserad köns- och åldersfördelning högre lönsamhet (pdf, 2 MB)”.

Tidigare berättelser av Nordeas Samhällsansvar

Visar 5 av 44 resultat

The Nordics push for the global IT sector to turn circular

Responsible business Environment

In the capacity as a member of the Advisory Board of the network Atea Sustainability Focus (ASF), Nordea has teamed up with other large Nordic companies to d...

Green car loans launched on the Swedish market

Responsible business

To satisfy a growing demand for sustainable alternatives, Nordea launched green car loans and green car leasing on the Swedish market on March 27.

Water risk - a growing concern for investors

Environment Responsible investment Our work

Nordea releases report on water risk.

Circular economy on the rise

Responsible business

Awareness of circular economy has been on a steady rise in all Nordic countries from 2017 to 2019 and the trend to recycle and buy second hand fashion and go...

Visar 5 av 44 resultat