Ger en mer balanserad köns- och åldersfördelning högre lönsamhet?

Opsparing eller investering
19-07-03 9:34 | Reports and data | Responsible investment | Responsible business

Vi har studerat mångfalden i styrelser i fråga om köns- och åldersfördelning i 180 nordiska företag. Vår studie visar att företagen kan höja sin avkastning med en större mångfald i styrelsen vad gäller köns- och åldersfördelning. Styrelser som bestod av både män och kvinnor i olika åldrar hade en positiv effekt på resultatet.

Mångfald i styrelsen allt viktigare

Näringslivet blir allt mer komplext och företagens interna styrning granskas allt mer ingående. Vi tror att mångfald i bolagens styrelser kommer att bli en allt viktigare fråga. Därför har vi undersökt hur styrelsens sammansättning påverkade företagets avkastning (stabilitet i lönsamheten och börsutveckling).

God köns- och åldersfördelning kan höja resultatet med upp till 5 procent

Vår studie ger en komplex bild: varje faktor har särskilda egenskaper och det finns ingen eller endast en begränsad samvariation mellan dem. Studien visar att en bra köns- och åldersfördelning ger bästa utfall: resultatet ökade med upp till 5 procent mellan 2013 och 2018 samtidigt som börskursen och lönsamheten stabiliserades.

Ingen enhetlig ”mångfaldsfaktor”

Vår studie visade att ålder hade mest positiv inverkan på aktiekursen. Volatiliteten blev emellertid något större och den operativa avkastningen var blandad. Företagen som hamnade i topp i termer av könsfördelning fick stabilare aktiekurs och stabilare långsiktig lönsamhetsutveckling, men aktiekurserna steg mycket lite eller inget alls.

Läs hela rapporten ”Ger en mer balanserad köns- och åldersfördelning högre lönsamhet (pdf, 2 MB)”.

Tidigare berättelser av Nordeas Samhällsansvar

Visar 5 av 47 resultat

Nordea wins CSR prize

Reports and data Our work

The Danish economic newsletter Økonomisk Ugebrev Ledelse has analysed and evaluated a total of 100 Danish companies’ CSR reports. The best one by far comes f...

Nordea recruits climate expert from WWF

Our people

Stefan Henningsson will join Nordea Group Sustainable Finance as Climate Specialist. Stefan has a solid background of working with climate issues and innovat...

Nordea best among financials in Walking the Talk

Responsible business Our work

Nordea came best out among financials in Walking the Talk study on Sustainability Communication by the Mistra Center for Sustainable Markets at the Stockholm...

Game of Phones throne

The Nordics push for the global IT sector to turn circular

Responsible business Environment

In the capacity as a member of the Advisory Board of the network Atea Sustainability Focus (ASF), Nordea has teamed up with other large Nordic companies to d...

Visar 5 av 47 resultat