Nordea kommenterar resultatet av Fair Finance Guides granskning

19-11-28 8:00 | Our work | Responsible business

Varje år gör intresseorganisationen Fair Finance Guide (FFG) en granskning av bankernas policyer och relaterade dokument på hållbarhetsområdet. Nordea har granskats i både Sverige och Norge. Den norska rapporten publicerades den 21 november och den svenska idag, den 28 november. Nordeas betyg blev lågt i både den norska och den svenska granskningen.

Granskningen är en bedömning av offentliggjorda policydokument, t.ex. Nordeas hållbarhetspolicy, positionsförklaringar och riktlinjer för olika sektorer. Det är dock viktigt att komma ihåg att FFG inte utvärderar övriga processer som t.ex. Nordeas ESG-process vid investeringar, vårt påverkansarbete och andra relevanta riktlinjer t.ex. inom shipping. De tar inte heller hänsyn till vårt hållbara produktutbud eller resurser inom hållbarhet där Nordea har ett av de största teamen av banker i Europa. Dessutom tar granskningen inte hänsyn till våra betydande insatser i globala samarbeten, t.ex. FN:s principer för ansvarsfulla banker (UNEP FI), FN-initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance, det gemensamma klimatlöftet Collective Commitment to Climate Action och Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), för att nämna några.

– Vi är alltid måna om att förstå och ta till oss utfallet i olika granskningar. Ofta rankas vårt hållbarhetsarbete högt, men tyvärr inte i detta fall. Fair Finance Guides policy-granskning är viktig, men man ska komma ihåg att den inte är ett betyg på hela Nordeas hållbarhetsarbete. Vi är trygga i att vårt hållbarhetsarbete håller hög nivå och vi arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre, säger Anders Langworth, chef för Nordea Group Sustainable Finance.

Nordeas positionsförklaringar och riktlinjer publiceras först efter att de genomgått en noggrann granskning av affärsområden, hållbarhetskommittén och kommittén för affärsetik och värderingar. Detta är en process som gör att det tar längre tid innan nya policyer och riktlinjer kan publiceras, vilket i sin tur bidrar till en rankning som enligt vår mening inte speglar hur vi arbetar med hållbarhet i Nordea. 

Vi välkomnar FFG:s granskning och är ödmjuka inför kritiken. Vi har ökat antalet policyer inom olika områden och fortsätter med det arbetet för att tydliggöra våra åtaganden. 

Läs mer om Nordeas hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport. Om du vill veta vad vi åstadkommit på hållbarhetsområdet det senaste året kan du läsa mer här.

Tidigare berättelser av Nordeas Samhällsansvar

Visar 5 av 51 resultat

Anders Langworth

Nordea's Anders Langworth takes a seat in the UNEP FI Banking Board

Our work Our people

In August , Nordeas’ Head of Group Sustainable Finance, Anders Langworth was elected for a seat at the UNEP FI Banking Board, the new governance body for the...

Assessing sustainability through rankings – a complex matter

Our work Responsible business

Recently, Nordea was highly ranked for our sustainability work by the NGO ShareAction, while we scored relatively low in another ranking/survey. We understan...

Anders Langworth

Nordea participates in the world’s largest online climate conference

Environment

On April 20th Nordea’s Group Head of Sustainable Finance, Anders Langworth, joins hands with some of the brightest minds around the globe to discuss how the...

Nordea girl

Stronger Sustainable Selection offering with launch of balanced funds

Responsible business Our work

Nordea has now an even stronger sustainable savings offering to the customers. Our new balanced funds launched in November are the first of their kind at Nor...

Visar 5 av 51 resultat