Anmälan

Innehavare av aktier registrerade i Euroclear Sweden AB i Sverige:

Anmälan senast den 10 mars 2017.

Anmäl dig här

Innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland:

Anmälan senast den 9 mars 2017 kl. 12.00 finsk tid.

Anmäl dig här

Innehavare av aktier registrerade i VP Securities i Danmark:

Anmälan senast den 9 mars 2017 kl. 12.00 dansk tid.

Anmäl dig här

Omregistrering av FDR-aktiedepåbevis i Finland och aktier registrerade i VP Securities i Danmark till Euroclear Sweden AB sker i samband med denna anmälan