Förslag till Nordeas styrelse

Förslag till Nordeas styrelse

Om du som aktieägare i Nordea önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, lämnar du ditt förslag till styrelsen här.