Rekryteringsprocess

Female welcome to nordea

Rekrytering har två sidor: på samma sätt som vi vill vara säkra på att du är rätt person för jobbet, vill du vara säker på att Nordea är rätt plats för dig.

Processen skiljer sig åt beroende på vilken typ av jobb du söker, och vilket affärsområde eller funktion du söker till. Nedan kan du dock läsa hur det går till i stora drag. 

Att ansöka om ett jobb 

När du ansöker online om ett jobb blir du ombedd att antingen registrera dig via din befintliga profil, eller (om du inte har sökt jobb i Nordea förr) skapa en ny profil. För en del annonser gäller att du måste svara på en del frågor innan du kan skicka in din ansökan. 

När ansökningstiden gått ut görs en genomgång av ansökningarna och de mest lämpliga kandidaterna väljs ut för intervju. 

Intervjun 

Det normala är att du blir intervjuad 1-2 gånger, av en chef och/eller en HR-representant. 

Syftet med intervjun är att se hur du matchar det team du ska jobba i och hur väl du passar ihop med Nordeas kultur och krav. Var beredd på att svara på frågor om dina starka och svaga sidor, dina mål på kort och lång sikt, och hur dina kvalifikationer uppfyller de krav som jobbet ställer. 

Men passa också på att själv ställa frågor under intervjun, så att du kan se om vi är rätt arbetsgivare för dig. 

Arbetsrelaterade tester  

För vissa befattningar ber vi de sökande att genomgå en jobbrelaterad  bedömning. Det kan röra sig om förmågetester eller personlighetstester. Testerna används för att bedöma din lämplighet för jobbet. Du får alltid återkoppling på dina testresultat, och alla bedömningar och tester genomförs av kunniga och utbildade HR-proffs.

Efter bedömningen    

När intervjuerna och bedömningarna är klara gör vi en utvärdering av alla sökande, och även bakgrundskontroller på de slutliga kandidaterna. För detta ber vi om ditt medgivande i början av rekryteringsprocessen. 

Och även om du inte får jobbet så hör vi av oss till dig, förstås. 

Personuppgiftsskydd 

Se bifogat dokument för information som rör ansökningar i Finland.