Gott ledarskap i Nordea

A man and woman talking outside

I Nordea ses ledarskap som en av de viktigaste drivkrafterna bakom kultur, prestation, motivation och trivsel på jobbet. Och för oss handlar gott ledarskap om förmågan att motivera medarbetare att sträva mot den gemensamma visionen, och förmågan att samla rätt team för att få det att hända.

Oavsett affärsområde, enhet och nivå lägger våra ledare ner tid på att rekrytera och sätta samman de starkaste teamen för att skapa mervärde för kunder och aktieägare.

Genom att arbeta systematiskt med ledarskapsutveckling tydliggör vi förväntningar på ledare i organisationen samtidigt som vi skapar förutsättningar för dem att lyckas när de går in i en ny befattning.

Våra ledarskapsprogram fokuserar dels på de dagliga utmaningar som du möter och dels på mål och ambitioner. Programmen kombinerar utbildning på jobbet med själv-studier och seminarier. Genom att integrera dina erfarenheter och utmaningar i programmet och nyttja utbudet av utbildningsaktiviteter strävar vi efter att sätta samman en relevant och mervärdesskapande utbildning tillsammans med dig.

En del av ledarskapsprogrammen är obligatoriska och förbereder dig inför en ny chefsroll, medan andra program riktar sig mer till erfarna chefer som vill utvecklas vidare i sin roll.

Vi erbjuder också kompetensprogram som hjälper dig utveckla specifika kompetenser i din nuvarande ledarroll, som exempelvis coaching och mentorskap.