Talanghantering i Nordea

manager employee meeting

Att veta var talangerna finns, och att hjälpa dem att maximera sin potential genom att hela tiden utvecklas: det är vad talanghantering handlar om hos oss, och det är ett givet inslag i det dagliga arbetet för våra ledare.

Att vara en talang börjar med prestation. Du förväntas uppnå toppresultat inom ditt ansvarsområde och leva upp till våra värderingar. Men för att definieras som talang ska du också ha förmågan, viljan och beredskapen att utmana dig själv och anstränga dig lite extra.

När vi utvärderar talanger tittar vi på fyra dimensioner:

  1. Tidigare prestationer 

  2. Förmåga att leva upp till våra värderingar 

  3. Ambition 

  4. Potential för mer; antingen ökad komplexitet eller en ny nivå

Att engagera och utveckla våra talanger har hög prioritet för oss. Vi tror att var och en av oss ansvarar för vår egen utveckling och karriär, men vi tror också att det kommer an på oss som företag att aktivt uppmuntra och stödja medarbetare att finna och frigöra sin potential.

I Nordea tror vi att prestation utgör en möjlighet att lära, och att lärande ger förutsättningar att prestera. Därför betonar vi betydelsen av kontinuerlig utveckling i jobbet genom att utföra uppgifter där man får visa vad man går för, eller arbeta med strategiska projekt i kombination med fortlöpande återkoppling och coachning. Som identifierad talang är dina första mål att briljera i det du gör och när du är redo för mer hjälper vi dig att bygga upp de kompetenser du behöver för att ta dig an mer komplexa uppgifter eller förbereda dig för en ny roll.

Vi har ett antal talangprogram, både på koncernnivå och sådana som drivs av de enskilda affärsområdena. Två exempel på koncerndrivna talangprogram är Nordea Graduate Programme för nyutexaminerade akademiker som är i början av sin karriär, och det interna programmet ’Young Significant Talents’ för våra allra mest lovande unga medarbetare.