Våra medarbetare gör Nordea ’great’

people talking informal

När du börjar i Nordea börjar du i en relationsbank, och som det heter i vår People-vision: det är våra kvalificerade och engagerade medarbetare och deras förmåga att ge positiva kundupplevelser som skiljer oss från konkurrenterna och gör Nordea ’great’.

Det betyder i praktiken att det handlar om mer än att leverera resultat, det handlar även om att skapa en personlig kundupplevelse. För att detta ska bli möjligt arbetar vi tillsammans i team och vi förväntar oss att du bidrar till teamets framgång.

Vi har högt ställda mål och för att lyckas gäller det att varje medarbetare presterar på topp. Vi söker därför efter människor som har motivation och kapacitet att växa i en omgivning som präglas av allt högre krav och komplexitet.

Som medarbetare i Nordea förväntas du vara aktiv i ditt årliga utvecklingssamtal, där du och din chef tillsammans går igenom din prestation. Samtalet är också en chans att diskutera dina ambitioner och framtidsplaner, och formulera din personliga utvecklingsplan som stakar ut kursen och utgör ett ramverk för fortsatt utveckling.

Exempel på saker som du kan ta med i din personliga utvecklingsplan för att bekanta dig med karriärvägar utanför din vanliga arbetsplats är: utbildning på jobbet, deltagande i seminarier, interna karriärmässor, nätverksluncher och liknande.