5 tips på hur partners kan samsas om ekonomi

Ingela Gabrielsson

2019-02-14 15:51

Alla hjärtans dag – en dag att fira kärleken. Det kan tyckas väldigt oromantiskt att prata om ekonomi. Men mitt tips är att faktiskt göra det, för att kärleken ska fortsätta att blomstra år efter år.

För tyvärr är ekonomin ofta en av huvudanledningarna till att par går skilda vägar. Prata istället ofta med varandra om den och slipp bråk om pengar. För alla bonusfamiljer är det ännu viktigare att hitta en bra balans i ekonomin. Släpp framförallt tanken på att dela allting hälften-hälften. Här är mina bästa tips för att slippa bråka om pengar och orättvisor i ekonomin.

Tips som skapar ekonomisk rättvisa:

  • Släpp tanken på hälften-hälften. Balansera istället ekonomin mellan er utifrån inkomster, egna och gemensamma barn, ägande av bostaden och så vidare. Den som har den största inkomsten, eller barn med sig i boet borde också betala mer av de gemensamma utgifterna. Den som tjänar till exempel 55 % av de sammanlagda inkomsterna ska då betala 55 % av de sammanlagda hushållskostnaderna. 
  • Fördela ägandet av bostaden rättvist i proportion till hur mycket var och en går in med. Den som äger till exempel 60 % kan då också stå för 60 % av kostnader för värdehöjande reparationer. Sambor bör skriva samboavtal om att vid en separation går man ur bostaden med samma procentandel som man gick in.
  • Var och en ska ha ett eget sparande. När hushållsekonomin är den gemensamma ekonomi där var och en bidrar utifrån inkomst och andra omständigheter, blir det möjligt. Ett eget sparande till buffert och pension, ger trygghet om något händer, om förhållandet skulle ta slut.
  • Skriv testamente, men först efter att ha pratat med en familjerättsjurist. Annars riskerar du att sätta dina barn eller partner i en väldigt konstig sits. Genom ett testamente försäkrar du dig om att dina tillgångar fördelas på det sätt du vill.
  • Ge barnen regelbunden vecko-eller månadspeng och bestäm vad det ska räcka till. Finns det jämnåriga bonusbarn är det klokt att ge dem veckopeng på liknande nivå och helst också vad gäller andra prylar och intressen. Någon absolut rättvisa finns dock inte. Men genom att ge barnen ansvar för pengar skapar ni grogrund för en sund inställning till pengar i hela familjen, vilket också gynnar relationen.
  • Sist men inte minst –ha en generös inställning till varandra i relationen! Bråka inte om småsaker.

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Privatekonomi