Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Amorteringsfrihet i coronatider - något för dig?

Ingela Gabrielsson

2020-04-15 14:21

Oroliga tider i omvärlden gör det extra viktigt att ha koll på den egna ekonomin, inte minst boendeekonomin som är en stor och viktig del. Nu erbjuds amorteringsfria perioder på bolån och Finansinspektionen* har precis beslutat om ytterligare möjligheter till amorteringsfrihet. Så hur ska man tänka – är det bra att pausa amorteringarna eller inte? Här ger jag mina råd.

För att underlätta för bostadsägare som får svårt att betala av på sina lån finns sedan tidigare möjligheten att ansöka om amorteringsfria perioder på bolån. Nordea är en av de banker som erbjuder det. Du måste själv ansöka om amorteringsfrihet och banken gör en individuell bedömning av din ekonomiska situation och din betalningsförmåga.

Amortera om du kan

Genom att pausa amorteringar kan du få ett ekonomiskt andrum och du behöver bara betala räntan under den perioden. Din skuld finns dock kvar och ju fortare du kan amortera igen desto bättre, eftersom skulden minskar endast när du amorterar. 

Givetvis kan det vara helt nödvändigt med en amorteringsfri period för den som till exempel har förlorat sin arbetsinkomst. Men så länge du har möjlighet att amortera på dina lån är mitt råd att göra det. Detta även om det kan vara frestande att få slippa amortera. Ju mer du kan minska storleken på dina lån desto bättre, särskilt om du har stora lån i förhållande till bostadens värde. Då har du nämligen en hög belåningsgrad och det är mindre bra om till exempel bostadspriserna skulle gå ner. Om din bostad blir mindre värd blir lånen större i förhållande till värdet. 

En annan positiv aspekt av att amortera är också att du också minskar dina räntekostnader på sikt. 

Tillfälle att skapa buffertar

En effekt av coronavirusets framfart kan bli att vi konsumerar mindre. Se det som ett bra tillfälle att amortera, men också att förbättra ditt buffertsparande genom ett månadssparande. På så vis bygger du upp krockkuddar i din ekonomi.

Se fler tips och vanliga frågor för din boendekonomi.

*Finansinspektionens beslut innebär att banker från och med den 14 april får möjlighet att ge både nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi. Undantaget gäller amorteringsbetalningar fram till och med 31 augusti 2021. Läs mer på FI:s hemsida. 

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Insikter
Blogg
Privatekonomi