Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Äntligen får vi en regering - så påverkar det din privatekonomi

Ingela Gabrielsson

2019-01-18 16:00

Varannan svensk har varit oroad över regeringsbildningen, det visar Nordeas Trygghetsundersökning. Nu kan vi lägga den oron åt sidan och i stället fokusera på vad som kommer att hända framöver i frågor som rör vår egen privatekonomi.

Till grund för den nya regeringen ligger en överenskommelse mellan S, MP, C och L.  I den finns en hel del förslag som kommer att påverka din privatekonomi under kommande år – allt under förutsättning att förslagen också röstas igenom i Riksdagen. Följ därför hur det går med detta så att du vet hur det faktiskt blir.

Här är några av de punkter som kan komma att påverka din privatekonomi:

• Värnskatten ska avskaffas från den 1 januari 2020. Det är en skatt på fem procent som tas ut på inkomster över ca 58 000 kronor per månad, utöver kommunalskatt och statlig skatt. För den som tjänar 65 000 kronor per månad minskar skatten med ca 300 kronor per månad.

• En grön skatteväxling införs som innebär höjda miljöskatter för att kompensera för lägre skatt på inkomst och företagande. Det kan till exempel betyda att det blir dyrare att köra bil och att det blir en bränsleskatt på flygresor som ska ersätta flygskatten. Bilpooler ska stimuleras, och att underlätta cykelpendling finns också med.

• Den högre skatt på 6,15 % som pensionärer betalar ska tas bort från 2020 och man vill höja den allmänna pensionen från 2021. Detta ska först förankras i pensionsgruppen före beslut.

Regeringsbildning, klimat och pension största orosmolnen inför 2019

• Taket för RUT-tjänster ska trefaldigas från dagens 25 000 kronor till 75 000 kronor. De tjänster som omfattas ska utökas och man vill utreda ett äldre-RUT. Förslaget ska utredas före beslut.

• Ett införande av en familjevecka kommer att påbörjas. Det är inte bestämt när den kommer att vara fullt ut genomförd. Familjeveckan är en möjlighet för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år som arbetar att få tre lediga dagar vardera inom ramen för föräldraförsäkringen som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande.

• Den årliga avgiften/räntan på uppskjuten vinst (uppskov) efter bostadsförsäljning tas bort. Den är för närvarande 0,5 % på det vinstbelopp man begär uppskov för. Ett uppskov på 500 000 kronor betyder en årlig avgift på 2 500 kronor i dagsläget. Någon tidpunkt för genomförande är inte fastställd.

Nu måste allt detta förtydligas och det är därför svårt att vet exakt hur det blir. Hur de olika reformerna ska finansieras går inte heller att läsa ut.

Andra faktorer i vår omvärld som också kan påverka din privatekonomi är till exempel vilken inflation vi har, om boräntorna kommer att fortsätta att höjas och din egen löneutveckling. Förbered din ekonomi genom att ha ett bra sparande.

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Privatekonomi