Bråkar ni om ekonomin? Så håller ni sams

Ingela Gabrielsson

2022-02-11 14:13

Den 14 februari firar många Alla hjärtans dag, och det kan vi göra på många sätt. Ett sätt är att prata om ekonomi, den egna och den gemensamma. Det är inte så oromantiskt som det låter – se det som att skapa förutsättningar för att hålla sams om ekonomin alla dagar på året. Och kärleken kan blomstra år efter år.

Ekonomin är faktiskt ofta en av huvudanledningarna till att par går skilda vägar. Mitt råd är att prata ekonomi med varandra ofta och på så vis slippa bråk om pengar. Släpp framför allt tanken på att dela allting hälften-hälften. Här är mina bästa tips för att slippa tjafs om pengar och orättvisor i ekonomin.

Tips för ekonomisk rättvisa:

 • Balansera ekonomin utifrån era inkomster. Släpp tanken på att hälften-hälften är den rätta fördelningen. Balansera istället ekonomin mellan er utifrån inkomster, egna och gemensamma barn, ägande av bostaden och så vidare. Den som har den största inkomsten, eller barn med sig i boet borde också betala mer av de gemensamma utgifterna. Den som tjänar till exempel 55 procent av de sammanlagda inkomsterna ska då betala 55 procent av de sammanlagda hushållskostnaderna. 
   
 • Fördela ägandet av bostaden rättvist i proportion till hur mycket var och en går in med. Den som äger till exempel 60 procent kan då också stå för 60 procent av kostnader för värdehöjande reparationer. Sambor bör skriva samboavtal om att vid en separation går man ur bostaden med samma procentandel som man gick in.
   
 • Var och en ska ha ett eget sparande. Hushållsekonomin blir den gemensamma delen av ekonomin där var och en bidrar utifrån inkomst och andra omständigheter. Det bör ge utrymme för ett sparande för egen del, exempelvis till buffert och pension. Det ger också trygghet om något händer, också om förhållandet skulle ta slut.
   
 • Skriv ett testamente. Mitt råd är att först prata med en familjerättsjurist. Annars riskerar du att sätta dina barn eller partner i en konstig sits. Genom ett testamente försäkrar du dig om att dina tillgångar fördelas på det sätt du vill. Här kan du läsa Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquists tips.
   
 • Ge barnen regelbunden fickpeng. Det kan vara vecko-eller månadspeng där ni bestämmer vad det ska räcka till. Finns det jämnåriga bonusbarn är det klokt att ge dem veckopeng på liknande nivå och helst också vad gäller andra prylar och intressen. Någon absolut rättvisa finns dock inte. Men genom att ge barnen ansvar för pengar skapar ni grogrund för en sund inställning till pengar i hela familjen, vilket också gynnar relationen. Här kan du läsa fler tips för barnens fickpeng.
   
 • Sist men inte minst – ha en generös inställning till varandra i relationen. Bråka inte om småsaker. 

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi