Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Bröllop i bonusfamiljen - så undviker du de vanliga fällorna

Ingela Gabrielsson

2019-04-06 16:53

När man gifter sig och bildar en bonusfamilj och har med sig barn från tidigare relationer kan det innebära lite större utmaningar än vad man annars kanske tänker sig i en traditionell relation.

Det är på sätt och vis flera familjer som blir sammanblandade, såsom tidigare sambor eller makar, som nu kanske har nya respektive och barn. Allt detta ska vävas ihop till en väl fungerande vardag.

Det finns all anledning att prata ihop sig inom olika områden. Här tar jag och Caroline Törnquist, vår familjerättsjurist, upp det man bör tänka på när det kommer till de ekonomiska och juridiska delarna.

Några ekonomitips

• Var öppna och ärliga mot varandra. Gå igenom inkomster, utgifter och skulder. Har ni olika stora inkomster behöver ni bestämma hur mycket var och en ska bidra med till de gemensamma hushållskostnaderna, och för egna och gemensamma barn.

• Gör en månadsbudget och stäm av den varje månad, åtminstone den första tiden. Planera för att ha en gemensam ekonomi i kombination med varsin separat ekonomi för egna barn, eget sparande, egna utgifter och liknande.

• Man kan göra avstämningar, det vill säga kolla vad var och en har betalat och om det behöver jämnas ut. En för gemensamma utgifter och en för barnen så att ni har betalat på ett rättvist sätt.

• Håll reda på kostnaderna för barnen som kan ha olika dyra aktiviteter. Här behöver ni komma överens med era ex om hur man ska dela på detta. Ett tips är att gå in på Konsumentverkets ”Koll på pengarna”. Där finns schablonbelopp för ett hushålls olika utgifter som man kan använda som en utgångspunkt. Det är bra om barnen kan behandlas så lika som möjligt för att inte skapa grogrund för missnöje. Det gäller också bland annat nivån på presenter, och fickpengar.

Några juridiska tips

• För att undvika framtida tjafs är det viktigt att vara tydlig med vad ni vill. Sätt er in i vad det är för lagar och regler som gäller för just er familjesituation.

• Agera, d v s se till att skriva de handlingar som krävs för att det ska bli så som du själv önskar. Det kan till exempel. vara testamente och/eller äktenskapsförord. Boka tid hos en familjerättsjurist som kan hjälpa er. Det är ett ansvar man som makar har både gentemot varandra och gentemot barnen. Att lämna till barnen att reda ut det familjejuridiska vid ett dödsfall, är inte ok.

• Vem ärver? Det finns tydliga regler för barnens rätt till arv och därför är det oerhört viktigt att sätta sig in i vad som gäller för just den egna familjesituationen, både vad gäller arv till barn och mellan makar. Även om man inte vill ärva varandra som makar kan ett testamente vara viktigt att skriva, till exempel för att villkora att arvet utgör enskild egendom för arvingarna. Enskild egendom kan bland annat vara pengar, fastigheter eller värdepapper.

• Försäkringar – vem är förmånstagare på era pensions- och livförsäkringar? (Det vill säga den eller de som har rätt att få pengar utbetalda när du/ni avlider). Tyvärr är det många som inte vet vem som får de utfallande försäkringsbeloppen när något händer. Ofta är det så kallade standardförordnanden: make/sambo i första hand, barn i andra och arvingar i tredje. Här skulle jag önska att fler gjorde ”aktiva val”. Gör du inget aktivt val i försäkringarna kommer de utfallande beloppen att utbetalas kanske på ett sätt som du inte önskar.

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi