De är vinnare på regeringens budget

Ingela Gabrielsson

2022-11-08 14:57

I veckan har regeringen presenterat höstbudgeten som innehåller förslag för den ekonomiska politiken för nästa år, 2023. När jag var på vårt sommarställe i Halland tänkte jag på att det var väldigt bra att det var så pass varmt ute fortfarande, med tanke på elräkningen. Och även att drivmedelspriserna kommer att gå ner nästa år underlättar. Vår nästa bil kommer att bli en elbil, men där är vi inte ännu. Trots att den populära elbilsbonusen på 70 000 kr slopas omgående. 

Den budget som nu läggs fram är en återhållsam budget och inte alla vallöften kommer att infrias nästa år, men eventuellt i kommande budgetar. Exempel på sådant som inte nämns i dagens budget är satsningar på breda skattesänkningar eller skattebefrielse för sparande på Investeringssparkontot (ISK).

Konkreta plånboksförslag

  • Skatten sänks på bensin och diesel med en krona per liter från och med 1 januari 2023 och under tre år. En sänkning av reduktionsplikten till EU:s miniminivå på 6 procent kommer att ske 2024. Detta kommer i sin tur att påverkar priset nedåt.
  • Inom reseavdraget höjs milersättningen till 25 kr (från 18,50 kr).
  • A-kassan bibehålls på den högre nivå som infördes under pandemin, t o m den 31 december 2023.
  • Det tillfälliga högre bostadsbidraget till barnfamiljer kommer fortsätta att gälla t o m den 30 juni 2023.
  • Ett förstärkt stöd för installation av solceller införs genom en höjning av skattereduktionen från 15 till 20 procent.
  • Ett särskilt jobbskatteavdrag införs för personer som fyllt 65 år och fortsätter att arbeta.

Vinnare på budgetförslaget blir de som kör bil, de som planerat att installera solceller samt barnfamiljer med bostadsbidrag och arbetslösa i den mån de tar del av den förhöjda ersättningsnivåer som nu bibehålls ytterligare en tid.

Besvikna blir de som räknat med att kunna ha ett sparande på upp till 300 000 kronor skattefritt på sitt Investeringssparkonto.

Helt klart är att vi alla måste fortsätta vara försiktiga med våra utgifter och anpassa oss till högre kostnader.

Regeringens budget för 2023

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi
Blogg