Ekonomiska nyheter som kan påverka din plånbok 2021

Ingela Gabrielsson

2021-01-04 16:20

Här har jag samlat fem privatekonomiska nyheter som är bra att ha koll på och som kan påverka din ekonomi under kommande år.  

En höjning av pensionerna  

Pensionen höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg, från och med den 1 september 2021. Förmånen ska vara ett tillägg till den inkomstgrundade allmänna ålderspensionen. Tillägget ska utbetalas med upp till 600 kronor per månad för pensionärer med en allmän ålderspension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad.  

Inkomstskatten sänks 

Skatten sänks för alla som har en inkomst på över 40 000 kronor per år från exempelvis arbete, sjukförsäkringsförmåner och pension.  

Det innebär att skatten kan sänkas med upp till 1 500 kronor per person och år. Full skattesänkning med 1 500 kronor ges till dem som har en inkomst på minst 240 000 kronor per år, eller 20 000 kronor per månad. 

RUT-avdraget höjs 

Taket för rutavdraget höjs från dagens 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år. Avdraget ska omfatta fler tjänster än tidigare till exempel möblering av bostad, att lämna bort tvätt, snöskottning med mera. Maxbeloppet för rotavdraget ligger kvar på 50 000 kronor. 

Ett grönt avdrag införs 

För installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkt för elfordon ska man kunna få en skattereduktion på max 50 000 kronor. Avdraget gäller för arbets- och materialkostnader. 

Uppskovsräntan tas bort 

Den så kallade uppskovsräntan på vinstskatt vid försäljning av bostad tas bort från och med 1 januari 2021, både för tidigare och framtida uppskov. Maxtaket för uppskov är tre miljoner kronor. Genom att begära omprövning av tidigare deklarationer kan man få tillbaka inbetald reavinstskatt från år 2015 och framåt, och därmed få uppskov. Istället måste uppskovsränta betalas för tiden från försäljningen och fram till 2021.  

Exempel: Stina säljer sin bostad 2016 och får 1,5 miljoner i vinst. Hon betalar in vinstskatten på 330 000 kronor (22 % på vinsten). Nu begär hon omprövning för att få tillbaka den inbetalda vinstskatten. Istället måste Stina betala uppskovsräntan för perioden från försäljningen och fram till 2021, som blir sammanlagt 30 000 kronor. Hon får tillbaka 300 000 kronor (330 000-30 000= 300 000 kr). Nu har Stina ett uppskov med sin vinstskatt.  

För att kunna ersätta inbetald vinstskatt med ett uppskov krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Läs mer om uppskov, skatter och avdrag på Skatteverkets hemsida.  

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Privatekonomi