Ett år efter Januari-överenskommelsen – vad händer nu?

Ingela Gabrielsson

2020-02-04 15:47

Det är lika bra att erkänna, minnet kan vara kort ibland och vissa händelser tenderar att snabbt falla i glömska. Särskilt som det kan vara svårt att se samband mellan till exempel politiska beslut som fattas nu och en tidigare överenskommelse. Det jag tänker på är den så kallade Januariöverenskommelsen som nu kan fira ett år.

Efter riksdagsvalet 2018 blev det svårt att bilda en regering som alla partier kunde acceptera. Det ledde till en kompromiss med 73 punkter för politiken som kallas Januariöverenskommelsen.

På sista tiden har den debatterats flitigt och några av punkterna har stoppats av oppositionen, medan andra kommer att genomföras. En del av förslagen kommer endast att genomföras om ekonomin tillåter det. Därför är det en hel del som är oklart.

Några av besluten från Januariöverenskommelsen kan påverka din privatekonomi. Här listar jag några av dem.

Nyheter som gäller från 1 januari 2020:

  • Ålderspensionärer med en pension på över ca 17 000 kronor per månad får sänkt skatt genom höjt grundavdrag. Det är det sista steget i att likställa skatt på pension med skatt på arbete (skatt på pension har varit högre än skatt på arbete).
  • Pensionärer med lägsta pension får höjd garantipensionen och bostadstillägg. Grundnivån höjs med 200 kronor för de sämst ställda pensionärerna och taket för bostadstillägg höjs till 7 000 kronor per månad för ensamstående och till 3 500 kronor för par.
  • Värnskatten tas bort. Det har varit en extra skatt på fem procent som tagits ut på månadsinkomster på ca 60 000 kronor och uppåt. Det betyder att den högsta statliga skatten sänks från 25 % till 20 % för alla. 
  • För boende i 80 utvalda kommuner i landet sänks skatten med 137 kronor i månaden. Det gäller främst kommuner i norra och nordvästra Sverige.

Ännu inte beslutade punkter

Exempel på punkter som kan komma att beslutas och genomföras längre fram är att man vill öka RUT-avdraget och ta bort uppskovsavgiften vid fastighetsförsäljning. Om uppskov och bostadsmarknaden kommer jag att återkomma till längre fram.

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Insikter
Blogg
Privatekonomi