Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Föräldrarnas plånbok löser inte problemen på bostadsmarknaden

Ingela Gabrielsson

2021-10-05 12:22

Nästan en fjärdedel av unga bostadsägare känner sig hindrade från att byta bostad. Det är främst bostadspriser, utbud och krav på kontantinsats som är de stora bromsklossarna. Det visar Nordeas senaste Boendebarometer.

Bland unga, mellan 18 och 29 år, är det nära en fjärdedel som känner att dagens situation på bostadsmarknaden hindrar dem från att byta bostad fast de vill. För många är det mycket svårt eller till och med omöjligt att kunna köpa sin första bostad och flytta hemifrån. En lösning, som blivit allt vanligare, är att föräldrar hjälper till ekonomiskt. Det handlar om allt från att bidra till kontantinsatsen till att gå in som medlåntagare på barnets bolån.

Men är det rimligt att föräldrar kan behöva göra detta? Nej, det är orimligt svarar drygt hälften i undersökningen. Bland unga (18-29 år) svarar mer än hälften att det är orimligt att föräldrar kan behöva hjälpa sina barn ekonomiskt med första bostadsköpet. Men nu är vi ändå i en situation där föräldrar känner pressen att spara till barnens första kontantinsats och samtidigt ställa upp som medlåntagare vid själva bostadsköpet. Föräldrarna försöker helt enkelt tillfälligt lösa de bostadspolitiska problemen för sina egna barn med hjälp av sin egen plånbok, men någon egentlig lösning på de bostadspolitiska problemen är det inte. Det är orimligt med den press som unga föräldrar idag känner att börja spara till en kontantinsats. Någonstans måste reglerna lättas upp för unga.

Mina förslag för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden:

  • Se över kravet på 15 procent i kontantinsats. Kan det istället vara 5 procent?
  • Mildra inkomstkravet för att kunna få bolån.
  • Gör det möjligt att ha ett separat skattegynnat bostadssparande för unga som kan startas av föräldrarna för att sedan överlåtas på barnet när barnet/ungdomen själv kan fortsätta att spara.
  • Uppmuntra sparande till barn som i grunden och botten är något bra. Ett sparande till barn kan behövas både på kort och lång sikt.

Senast den 1 november ska regeringens särskilda utredare lämna förslag på åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden, bland annat ett startlån. Jag kommer att återkomma här på bloggen när vi kan ta del av eventuella förslag.

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi