I höst kan din amortering förändras – så påverkas du 

Ingela Gabrielsson

2021-08-12 11:59

2016 införde Finansinspektionen amorteringskrav på bolån. Nu till hösten händer det flera saker som kan påverka den amortering som du idag gör på ditt bolån. Här berättar jag om två förändringar som kan påverka din ekonomi. 

Amorteringsfria perioder – undantaget upphör 

Under pandemin har det funnits möjlighet till en amorteringsfri period, alltså att pausa amorteringarna och endast betala räntan under denna period. Detta var för att underlätta för bostadsägare som fått svårt att betala av på sina bolån. Den möjligheten försvinner den 31 augusti och man ska fortsätta amortera som tidigare. 

Förbered dig inför hösten genom att kontrollera vad du kommer behöva amortera när amorteringsfriheten löper ut. Säkerställ att beloppet fungerar i din budget, och om det inte gör det - vad i din budget behöver då prioriteras ned.  

Ny värdering av bostaden – kan påverka din amortering 

Det har nu gått fem år sedan de strängare amorteringskraven infördes. Tog du lån då kan du nu göra en ny värdering av din bostad för att förändra din amortering. Har du tagit lån vid ett senare datum behöver du vänta fem år från det datum du tog ditt lån med att göra en omvärdering.  

Om värdet har gått upp kan det innebära en lättnad i hur mycket du måste amortera på dina bolån. Inför de återinförda amorteringarna är det särskilt intressant att kolla upp bostadens värde för att, om möjligt, kunna minska på amorteringarna. Att amortera är viktigt och bra, men givetvis är det bra om vi också kan sätta av pengar till buffert och långsiktigt sparande. 

Ett första steg är att stämma av om din bostads värdering har ökat så att någon av gränserna för belåningsgraden har passerats. Kontakta en lokal mäklare eller gör en värdering via tjänsten Värderingsdata. Om dina bolån faller under 50 eller 70 % av värderingen kan du ta kontakt med din bank för att se över din amortering. 

Finansinspektionen införde nya strängare amorteringsregler för de som tog nya bolån efter den 1 juni 2016. Så här ser reglerna ut i nuläget. 

  • Om du har en belåning mellan 70-85% av marknadsvärdet på din bostad ska du amortera minst 2 % av lånebeloppet per år 

  • Om du har en belåning mellan 50-70% av marknadsvärdet på din bostad ska du amortera minst 1 % av lånebeloppet per år 

Sedan den 1 mars 2018 infördes också ett inkomstkrav som innebär att banken också behöver ta hänsyn till din inkomst i förhållande till lånebeloppet. Nya låntagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera ytterligare minst 1 % av bolånen.  

 

Bostadens belåning  

Amorteringstakt

Amorteringstakt för lån över
4,5 x bruttoinkomsten

0-50 % av marknadsvärdet  Inget krav  1 % per år
50-70 % av marknadsvärdet  1 % per år 2 % per år 
70-85 % av marknadsvärdet  2 % per år 3 % per år

 

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Privatekonomi