Koll på matte och ekonomi – ett måste för att klara vuxenlivet

Ingela Gabrielsson

2022-02-09 14:13

Matte är en viktig del för att förstå privatekonomi. Och det ger en grund för ett ekonomiskt hälsosamt liv. Men matteintresset sjunker med stigande ålder och fler ungdomar saknar idag ekonomisk kunskap, visar Nordeas senaste undersökning. Hur kommer man tillrätta med detta? Här delar jag mina tankar för hur vi kan ge våra barn bättre koll.

Omkring hälften av alla 6-12-åringar tycker att matte är kul enligt en ny undersökning från Nordea. Men ju äldre barnen blir desto färre är det som gillar matten.

Samtidigt inser ungdomarna att mattekunskaper behövs för att kunna ha koll på sin ekonomi och sina pengar. Men sex av tio ungdomar, 13-18 år, uppger att de saknar eller inte vet om de har tillräcklig kunskap för att kunna fatta ekonomiska beslut på egen hand. Detta är bekymmersamt, anser jag. Kunskap i matematik är helt enkelt nödvändigt för att på ett bra sätt kunna klara sitt liv som vuxen.

Mer privatekonomi i skolan

För att hålla matteintresset vid liv genom hela skoltiden behöver det knyta an till den verklighet som våra unga lever i. Då blir ämnet mer konkret och verkligt för barnen. Kanske kunde matteundervisningen mer koppla till de beslut som var och en måste klara av i sitt vuxna liv? Det kan gälla till exempel hur man betalar en räkning och vilka lån man ska undvika. Mer privatekonomi i skolan helt enkelt, och då är matematiken en bra väg framåt. Skolan är den plats där alla elever kan få samma möjligheter oavsett föräldrars utbildningsnivå och förmåga att ge sina barn goda ekonomikunskaper.

Tips – ge barnen en regelbunden fickpeng

Som förälder kan du stötta ditt barn på vägen genom att ge en regelbunden fickpeng. Till de minsta är det lämpligt med en veckopeng som du ger samma dag varje vecka och när barnen kommer upp i 11–12-årsåldern kan du övergå till att ge en månadspeng vid samma tillfälle varje månad.

I samband med att du ger vecko- eller månadspengen kan du och ditt barn passa på att prata om hur den kan användas och uppmuntra till att spara lite varje månad. Steg för steg ger du ditt barn möjligheten att hantera egna pengar. Läs mer här om hur du kan ge ditt barn ett eget sunt pengaförnuft.

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi