Mina bästa tips för en högre lön 2023

Ingela Gabrielsson

2023-02-03 11:12

Mitt ibland alla nyheter och händelser i Sverige och världen så pågår det en avtalsrörelse. Det betyder att det pågår förhandlingar om nya kollektivavtal som i sin tur ska leda till riktlinjer för hur bland annat lönerna ska sättas de kommande åren.

Arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna talar om var de har sina nivåer på kommande löneökningar. Inte helt oväntat brukar de fackliga organisationernas krav ligga högre än det som arbetsgivarorganisationerna föreslår. Partena träffas och förhandlar och om man inte kan komma överens måste en opartisk medlare kallas in för att hitta en lösning. Lyckas inte medlaren kan det leda till en konflikt med strejker som följd. Men om man lyckas träffa ett avtal blir det ett riktmärke för lönerna.

I år ligger kraven från facken på cirka 4,4 procent medan ett av motbuden ligger på 2 procent plus ett engångsbelopp på 3 000 kronor. Parterna står en bit ifrån varandra och ett troligt resultat ligger någonstans däremellan.

Vad kan vi nu förvänta oss i lönekuvertet? Vi står inför ett nytt läge i ekonomin med hög inflation och minskad köpkraft som följd. Värt att veta är att inga löneavtal innehåller några garantier om att kompensera för hög inflation. Det är ingenting vi ska räkna med. Tvärtom vore det skadligt för ekonomin om lönerna steg i takt med den för närvarande så höga inflationen. Lönesamtalet är ändå en viktig stund för att prata om lön och arbetsvillkor.

Här är mina bästa tips för en hygglig löneutveckling.

Tips inför ditt lönesamtal

 • Ta reda på löneläget för din tjänst. Lönestatistik från till exempel ett fackförbund kan ge viss vägledning.
   
 • Gå igenom året som gått och sammanfatta dina leveranser, genomförda projekt, utbildningar med mera. Visa hur du bidragit till att uppnå mål, öka effektiviteten och generera vinst för din arbetsgivare. Påtala om du har fått större ansvar. Volontärarbete och liknande ska också vara med i värderingen. Påminn om din unika kompetens och drivkraft.
   
 • Vilka är fördelarna för din arbetsgivare med att du får en högre lön eller bonus? Det kan vara att du känner dig uppskattad och känner ett ännu större engagemang att uppnå mål och leverera ett bra resultat.
   
 • Förbered dig. Läs in dig på det du vill ha sagt så att det flyter på bra. Det gör att du kommer ihåg det bra även om din chef försöker prata om något annat. Du har din agenda i minnet.
   
 • Tänk på att chefens mål förmodligen inte är att ge dig den löneökning du vill ha. Be chefen tala om vad du kan förbättra, och var lyhörd. Ha alltid en positiv inställning.
   
 • Håll en god ton under samtalet. Behåll ditt fokus och var saklig.
   
 • För dig som är provanställd: Det är ett bra tillfälle att ta upp lönen i samband med att anställningen blir fast.
   
 • Utvärdera - hur gick det? Deppa inte om du inte har lyckats fullt ut. Nu har du gjort din chef uppmärksam på att du har ambitioner och är beredd att jobba för en bättre lön. Be att få göra en plan för hur du kan nå dina mål och sikta mot nästa år.

Så ökar du dina inkomster

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi
Blogg