Nära pensionen? Tips på hur du kan tänka när börsen svänger

Ingela Gabrielsson

2020-03-16 15:03

Många oroar sig för sitt pensionskapital när börsen går ned. För de som närmar sig pensionen blir frågan särskilt aktuell. Se över dina placeringar och din risknivå för att skapa förutsättningar för en bra pension i många år. Och glöm inte bufferten.

Den senaste tidens börsfall oroar många, och det kan kännas särskilt olustigt om du är nära pensionen. Det som är bra att komma ihåg är att även om du snart ska gå i pension kommer du endast ta ut en mindre del av ditt totala pensionskapital varje år. Det som du inte tar ut fortsätter att vara en del av ditt sparande och därmed finns möjligheten till bra avkastning under många år framöver. 

Mitt råd är att du ska fortsätta att ha en bra riskspridning på dina pensionspengar även om börsen är inne i en instabil period just nu. Genom att välja fonder som har inslag av både trygghet och risk får du en jämn riskspridning. Högre risk innebär större möjlighet till bra avkastning, men också större risk för att dina sparpengar minskar i värde. Det är viktigt att du har en riskprofil som passar dig och som du känner dig bekväm med.

Tips för din pensionsplanering  

  1. Se över hur pensionskapitalet är placerat och vilken risknivå du har, och om du är bekväm med den. Kanske har du redan valt en investeringsstrategi som gäller både när börsen går upp och ned. 
  2. Gör en pensionsprognos på minpension.se
  3. Din tidshorisont är viktig. Ju närmare pensionen är desto viktigare att fördela om ditt pensionssparande så att du tryggar delar av den genom mindre riskfyllda tillgångar, till exempel att välja räntefonder och blandfonder i stor utsträckning. 
  4. Fortsätt att fondspara regelbundet. När börsen väl vänder uppåt igen får du en fin positiv effekt på ditt sparande.
  5. Glöm inte din buffert. När lönen ersätts med pension blir den extra viktig. Inkomsten blir lägre men kanske inte utgifterna. Många vill inte ändra sin livsstil alltför mycket. Sikta på att ha en buffert på tre till fyra nettomånadslöner.

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Insikter
Blogg
Privatekonomi