Så kan dina bolån påverkas av det senaste räntebeskedet

Ingela Gabrielsson

2019-12-19 15:56

Riksbanken har precis beslutat att höja reporäntan till 0 procent. Prognosen framåt är att vi kan räkna med låga boräntor under både 2020 och 2021. 

Oavsett hur det blir är det alltid viktigt att ha koll på sin boendeekonomi och planera för ändrade kostnader, och där är bolåneräntan en viktig del. Har du en uppfattning om hur en högre boränta skulle påverka dina månadskostnader?

För dig som inte räknat på en högre boränta

För att visa hur en räntehöjning kan påverka boendekostnaderna finns här några exempel. Beloppen är före skatteavdrag, och visar också hur mycket skulle du kunna spara per månad innan en räntehöjning slår igenom.  

Bolån Ränta idag 2 %, din kostnad per månad är Om räntan höjs till 4 %, blir din kostnad per månad: Mellanskillnaden som du kan spara nu per månad Så mycket har du sparat efter 12 månader
1 500 000 2 500 kr 5 000 kr 2 500 kr 30 000 kr
3 000 000 5 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 60 000 kr
5 000 000 8 333 kr 16 667 kr 8 333 kr 99 996 kr

Bygg upp en ekonomisk krockkudde

Genom att passa på att spara hela eller en del av mellanskillnaden mellan dagens låga ränta och en tänkt högre nivå kan du bygga upp en ekonomisk krockkudde. Har du möjlighet skulle jag rekommendera att du delar upp sparandet i flera delar så att en del går till buffert och andra delar till pension och annat långsiktigt sparande. 

Vilken typ av ränta passar dig bäst?

Ska man välja rörlig eller bunden ränta? Den rörliga räntan (som är bunden tre månader i taget) brukar ligga lägst. Just nu är det mycket liten eller ingen skillnad mellan den rörliga räntan och den som är bunden på ett eller ett par år. Det är mycket ovanligt och nu kan det vara ett bra tillfälle att välja en bunden ränta. Har du stora lån och vet med dig att du är högt belånad, kan det vara tryggare att välja en bunden ränta så att du vet exakt vad ditt lån kostar dig. Fördelen med att välja rörlig ränta är att du enklare, dels kan ändra till bunden ränta, dels kan lösa lånet utan att det kostar något extra. Ett sätt att hitta en vettig balans i boendeekonomin är att dela upp lånet så att man kan välja rörlig ränta för en del, och bunden ränta för en annan. Många banker erbjuder också bolån med räntetak där man väljer rörlig ränta men med en förutbestämd maxnivå som räntan inte får överstiga. Det kan liknas vid en försäkring mot stigande räntor där man betalar en premie för att få räntetaket.

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Insikter
Blogg
Privatekonomi