Så kan du skydda dig mot inkomstbortfall

Ingela Gabrielsson

2020-03-26 14:49

Corona-viruset slår hårt mot företagen och ekonomin, vilket får många att oroa sig för jobben och ökad arbetslöshet – utöver hälsan. Det finns flera saker du kan göra för att skydda dig.

Hur väl rustade är svenska bostadsägare inför oväntade händelser som till exempel arbetslöshet, sjukdom eller separation som medför att en stor del av hushållets inkomster faller bort? I Nordeas senaste Boendebarometer svarar drygt en av fyra att de känner en oro för att inte kunna bo kvar om något sådant skulle inträffa. Kvinnor oroar sig mer än män, 31 % av kvinnorna mot 23 % av männen. 

Undersökningen gjordes innan coronavirusets spridning hade tagit fart i Sverige. Vi kan bara spekulera i att denna oro ökar markant nu i och med corona-krisen, när det nu finns en oro för jobben i spåren av effekterna på ekonomi. 

Det är fullt rimligt att oroa sig för ekonomin om något oväntat inträffar, men det finns flera saker du kan göra för skapa en krockkudde för dig och din familj.
 

Tre åtgärder för att skydda dig:

  • Teckna försäkringar. De viktigaste försäkringarna är: 
    • medlemskap i en a-kassa, som ger dig ett grundskydd vid arbetslöshet, helst kompletterad med en inkomstförsäkring
    • en sjukförsäkring som ger dig extra trygghet om du skulle bli långvarigt sjuk 
    • en livförsäkring som betalas ut till dina efterlevande vid dödsfall.
  • Starta ett månadssparande. Det är mycket viktigt att ha ett eget sparande att kunna använda när något oväntat inträffar. Genom att spara regelbundet varje månad bygger du upp det bit för bit. Här kan du läsa mer om vilken buffert du behöver, beroende på hur ditt hushåll ser ut.
  • Sätt dig in i ditt hushålls inkomster, utgifter och ekonomiska utmaningar. Se till exempel över dina kontoutdrag i din internet- och mobilbank för att få en förståelse för hur du konsumerar.

Här kan du läsa mer om livförsäkringar och inkomstförsäkringen utgiftsskydd

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Insikter
Blogg
Privatekonomi