Så påverkas din ekonomi av räntebeskedet och regeringens vårbudget

Ingela Gabrielsson

2023-04-26 09:42

Riksbanken har återigen höjt styrräntan, nu med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Huvudorsaken är att den höga inflationen inte riktigt vill ge med sig. En höjning av styrräntan är en av de faktorer som påverkar bolåneräntor och även andra låneräntor uppåt. Om du har rörlig ränta på dina lån, bör du räkna med att de kommer att höjas. Likaså om dina bundna bolåneräntor nu ska förhandlas om. Det kan löna sig att prata med banken och förhandla om dina boräntor för att få en så bra ränta som möjligt under rådande omständigheter.

Regeringen presenterade häromveckan årets vårbudget. Den innehöll inga större överraskningar och mycket var känt innan. Sveriges ekonomi hukar under samma inflation som vi andra och vårbudgeten är därför stram och syftar i huvudsak till att pressa ner inflationen. Därför blir det inga större ekonomiska reformer eller stöd till hushållen nu. En ljuspunkt är att det tillfälliga bostadsbidraget till barnfamiljer som infördes under pandemin nu höjs och förlängs fram till årsskiftet. För den som har maximalt bidrag innebär det att tillskottet höjs från 1 325 kronor per månad till 2 100 kronor per månad.

Tidigare aviserade eventuella skatteförändringar kan komma att tas upp inför höstens budget.

Och även om det inte är en del av vårbudgeten så kan många hushåll se fram emot att elstöd nummer två kommer att utbetalas under juni månad. Elstöd och eventuell skatteåterbäring är något att ta vara på för att till exempel förstärka bufferten eller till sommarens olika extra utgifter.

Jag tror vi är många nu som börjar känna oss trötta på att hela tiden matas med negativa besked om höjda räntor, allmänt stigande priser och lågkonjunktur. Men det är trots allt ändå bättre att veta hur det ligger till än att stoppa huvudet i sanden. Vi behöver planera framåt och också tänka och tro att det kommer ljusare tider så småningom. Det är viktigt. 

Ta del av mina tips för att underlätta din ekonomiska planering.

Börja månadsspara

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi
Blogg