Så påverkas din plånbok av ett regeringsskifte

Ingela Gabrielsson

2022-09-15 14:14

Nu är valet över och vi får en ny regering från det ”blåa blocket”. För den nya regeringen är det bråda tider med att formera sig, enas och hitta vägar för sin politik. En spännande tid! När valresultatet, såsom sker nu, leder till ett regeringsskifte ska den nya regeringen lämna budgetproposition inom tre veckor efter tillträdet, men senast den 15 november. Det är då som riktningen för den ekonomiska politiken presenteras. Kommer vallöften att bli verklighet? Vilka skatter, avgifter och bidrag vill man ändra och hur påverkar det till exempel mitt sparande, min boendeekonomi, mina elräkningar och min lön? Jag blir ändå rätt nyfiken.

Ingenting är ännu beslutat och klart men här är förslag som om de går igenom kan påverka din privatekonomi på olika sätt. Detaljerna återstår.

Sparande

Det kan bli skattelättnader på sparandet på Investeringssparkontot. Antingen genom en sänkning av skatten på det belopp som schablonskatten räknas på, eller som ett tak för vid vilket sparbelopp skatten ska börja tas ut. I dagsläget beskattas sparande på ISK med 30 % årligen på en schablonintäkt som automatiskt räknas ut. Du betalar aldrig skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning. Du kan också när som helst ta ut pengar från ditt ISK utan att betala någon skatt för det.

Boende

En lättnad av amorteringskravet ligger i korten. Det kan handla om att ta bort det senast införda amorteringskravet från 2018, eller att pausa det under en begränsad tid. Det aktuella amorteringskravet är det som innebär att den som lånar mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst ska amortera ytterligare en procent på lånebeloppet.

Energi

Olika stödåtgärder för att kompensera för höga elräkningar väntas. Dels i form av ett högkostnadsskydd inför vinterns elräkningar, men även som sänkt skatt på bland annat el, nätavgift och drivmedel. Förslag finns om att minska reduktionsplikten, som är ett krav på att biodrivmedel ska blandas i biltanken för att minska på utsläppen. En sänkt reduktionsplikt skulle i sig innebära lägre bensin- och dieselpris.   

Skatt på arbete

Stor enighet råder om att sänka skatten på inkomst för låg- och medelinkomsttagare. Det kan ske genom förstärkta jobbskatteavdrag som ger sänkt skatt på lön, och genom att höja brytpunkten för när statlig skatt ska börja betalas.

Andra ersättningar

När det gäller A-kassan finns det olika åsikter om vad som bör göras. Ska den sänkas till den nivå vi hade före pandemin eller ska den ligga på dagens nivå? Det kan bli en knäckfråga.

Slutligen måste man inom blocket bli överens om hur de olika förslagen ska finansieras. Vi kommer att följa den fortsatta utvecklingen.

 

 

 

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi