Bekämpning av penningtvätt

Employees participating in Anti Money Laundering Focus Meeting

Vi tar ansvar

Finanssektorn spelar en avgörande roll när det gäller att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt – och vi tar vår del av ansvaret på största allvar. Vi tolererar inte att utnyttjas för penningtvätt eller annan typ av ekonomisk brottslighet.

Vad är penningtvätt?

I korthet handlar penningtvätt om att dölja att pengar, egendom eller vinster kommer från brottslig verksamhet.  

  • Som penningtvätt räknas att ta emot eller skaffa pengar från brottslig verksamhet för egen eller andras räkning liksom att förmedla, förvara eller på annat sätt ta hand om pengar som härrör från brottslig verksamhet. 
  • Penningtvätt är olagligt och det gäller allt från försök till penningtvätt, medhjälp till penningtvätt eller att själv tvätta pengar från egen eller andras brottsliga verksamhet.
  • Syftet med penningtvätt är att dölja pengarnas brottsliga ursprung och omvandla dem så att de verkar vara legalt förtjänade – göra ”svarta” pengar ”vita” så att de kan användas fritt. 
  • Ett sätt att tvätta svarta pengar är att skicka dem via en lång rad konton och banker, men det kan också handla om enkla överföringar. På vägen kan pengarna exempelvis växlas till en annan valuta, lånas ut till något företag eller användas för att köpa fastigheter.  
  • När pengarna slutligen sätts in på ett vanligt bankkonto är deras olagliga ursprung så svårt att spåra att pengarna ser ut att ha intjänats på laglig väg.  
  • Läs mer om det svenska regelsystemet mot penningtvätt. 
employees working with Anti Money Laundering

Så här bekämpar Nordea penningtvätt

Vi har omkring två miljarder penningtransaktioner som går till och från konton i Nordea varje år. 

För att kunna övervaka de här transaktionerna och upptäcka ekobrott har vi investerat stort i förebyggande åtgärder och vårt försvar mot ekobrott och penningtvätt. Mellan 2015 och 2019 investerade vi totalt 850 miljoner euro i åtgärder för att förebygga ekobrott. Genom den här investeringen har vi väsentligen förbättrat våra IT-system, ökat antalet medarbetare som ägnar sig åt att bekämpa ekobrott och förstärkt utbildningen för all personal.

Vårt arbete för att förhindra penningtvätt börjar redan innan vi godkänner någon som ny kund. För att identifiera och lära känna våra kunder ställer vi ett stort antal frågor och begär även in dokumentation. Vi måste till exempel kontrollera att kunderna verkligen är de som de säger sig vara. Vi behöver också veta varifrån deras inkomster kommer och hur de tänker använda sina konton. Baserat på den här informationen bedömer vi om kundrelationen är förknippad med någon risk för ekobrott. Detta avgör också hur vi övervakar kundens konton i fortsättningen. Efter riskbedömningen startar en löpande övervakning, som sköts av våra medarbetare och IT-system.

Om vårt övervakningssystem, eller en kundrådgivare, upptäcker något misstänkt på en kunds konto så flaggas detta. Vi utreder då ärendet genom att kontrollera om kontohändelserna avviker från det normala mönstret. Om vi inte hittar en godtagbar förklaring, eller om våra misstankar stärks, lämnar vi över ärendet till ett av våra specialistteam som gör en djupare utredning. Skulle denna utredning bekräfta våra misstankar så rapporterar vi ärendet till myndigheterna och börjar samarbeta med dem. I dessa fall tar vi även ställning till om vi ska avsluta kundrelationen.

Frågor som måste ställas

Som bank vill vi känna våra kunder. Därför ber vi dem att besvara ett antal frågor om vilka de är och hur de har tänkt använda bankens produkter och tjänster. Vi måste till exempel säkerställa att kunden verkligen är den hen säger sig vara, att vi vet var pengarna kommer ifrån och ta reda på hur kunden tänker använda sina konton. 

AML - why we ask questions
AML why we ask 3

De frågor som vi ber kunderna att besvara är viktiga i vårt arbete med att bekämpa penningtvätt och hjälper oss att förhindra att banken och våra kunder utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Genom att besvara dessa frågor hjälper våra kunder oss att följa lagar och bestämmelser, och inte minst att bidra till en tryggare omvärld för oss alla.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea