Ersättningar till styrelsen, koncernchef, vice VD och koncernledningen

Two people on kayaks

Här presenterar vi ersättningar till styrelsen, koncernchefen och koncernledningen i mer detalj.

Styrelsen Koncernchefen, vice VD och koncernledningen I siffror Styrelsen

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2019 beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter ska uppgå till:

  • ordföranden 300 000 euro,
  • vice ordföranden 145 000 euro och
  • övriga ledamöter 95 000 euro.

Arvode för arbete i styrelsens driftskommitté, revisionskommitté och riskkommitté ska därutöver utgå med 60 000 euro åt utskottsordföranden och 30 000 euro åt övriga ledamöter och för arbete i styrelsens ersättningskommitté med 42 000 euro åt utskottsordföranden och 26 000 euro åt övriga ledamöter.

Bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöternas alla direkta utgifter, inklusive resor, transport och logi i samband med styrelsearbete.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

I not K8 till Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till styrelsen i 2019 i siffror, och i Upplysningar.

Uppdaterad: Februari 2020

Koncernchefen, vice VD och koncernledningen

Ersättning till koncernchefen, vice VD och koncernledningen

Ersättning til koncernchefen, vice VD och medlemmar av koncernledningen inkluderar:

  • Fast grundlön
  • GLT Executive Incentive Programme (GLT EIP, förr GEM EIP)
  • Förmåner

Koncernchefen, vice VD och medlemmar av koncernledningen erbjuds pensionsplaner enligt nationell marknadspraxis. Några medlemmar av koncernledningen saknar pensionsaval med Nordea.

I not K8 till Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till koncernchefen, vice VD och medlemmar av koncernledningen 2019 i siffror, och i Upplysningar.

Uppdaterad: Februari 2020 
Källa: Årsredovisning 2019

I siffror

Ersättning i siffror

Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till styrelse, koncernchefen och medlemmar av koncernledningen i siffror. Detta presenteras också i Nordeas Ersättningsförklaring.

Uppdaterad: Februari 2020 
Källa: Årsredovisning 2019