Förändringar i den legala strukturen

Fordringsägare i Nordea Bank Finland Abp har informerats om förändringen i bolagsformen via brev. Enligt finsk lag måste Nordea Bank Finland informera alla sina kända fordringsägare om deras rättigheter i samband med fusionen och delningen.

En fordringsägare kan vara en leverantör, innehavare av ett skuldinstrument (till exempel strukturerade och säkerställda obligationer) eller vissa innehavare av garantier.

Brevutskicket gjordes i april

Brevet kräver inga åtgärder från fordringsägarnas sida, utan skickas endast i informationssyfte till berörda personer i deras egenskap av fordringsägare.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig via e-post till media@nordea.com.