Förändringar i den legala strukturen

Styrelsen i vardera Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA har undertecknat fusionsplaner i syfte att via gränsöverskridande fusioner göra om dotterbankerna i Norge, Danmark och Finland till filialer till det svenska moderbolaget. 

Denna förenkling av Nordeas bolagsform ingår i ett större omvandlingsprogram. Den enklare bolagsformen speglar också Nordeas nordiska arbetssätt på ett bättre sätt. 

Den skapar förusättningar för mer flexibilitet, ökad effektivitet och större skalfördelar. Även bolagsstyrningen stärks. Ambitionen med vår omvandling är att det ska bli lättare för våra kunder att ha med oss att göra och dra större nytta av vår samlade kompetens. 

Tanken är att fusionerna ska vara genomförda i början av 2017. Nordeas aktieägare godkände fusionsplanerna vid årsstämman i mars 2016. Finansinspektionen godkände planerna i maj 2016. 

De föreslagna förändringarna i bolagsformen förutsätter myndighetsgodkännanden och ett tillfredsställande resultat av diskussionerna med tillsynsmyndigheter och andra myndigheter i varje land, samt att fusionerna inte förhindras, helt eller delvis, av tillämplig lag eller av något annat skäl som styrelsen för Nordea Bank AB (publ) bedömer som väsentligt. 

Här finns pressmeddelanden om förenkligen av Nordeas bolagsform: