Nordeas legala struktur

I januari 2017 ändrade Nordea sin legala struktur genom gränsöverskridande fusioner. Fusionerna innebar att de danska, finska och norska dotterbankerna Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA istället blev filialer till det svenska moderföretaget Nordea Bank AB (publ).

Denna förenkling av Nordeas bolagsstruktur ingår i ett större omvandlingsprogram. Den enklare strukturen speglar också Nordeas nordiska arbetssätt på ett bättre sätt. Den skapar förusättningar för mer flexibilitet, ökad effektivitet och större skalfördelar och den stärker bolagsstyrningen. Ambitionen med fusionerna är att det ska bli lättare för våra kunder att ha med oss att göra och dra större nytta av vår samlade kompetens.

Nordeas aktieägare godkände fusionsplanerna vid årsstämman i mars 2016. Tillsynsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland och Norge godkände fusionerna senare under 2016.

Här finns pressmeddelanden om förenkligen av Nordeas legala struktur:

Legal structure: