Hedersordförande

Vid årsstämman 2011 meddelades att styrelsen utsett Hans Dalborg till hedersordförande för Nordea från och med den 25 mars 2011.

Sedan 1991 har Hans Dalborg haft olika höga befattningar inom Nordea som koncernchef och styrelseordförande. Under dessa år har han i hög grad bidragit till Nordeas framgång. Utnämningen skedde som ett erkännande av hans betydelse för Nordeas utveckling och för att dra nytta av hans ingående kunskap, hans vidsträckta kontaktnät och hans stora erfarenhet i arbetet med att profilera Nordea utåt.

Hans Dalborg

Ekon.dr
Hedersordförande sedan 2011
Född 1941

Styrelseordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Uppsala universitet.

Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Östekonomiska Institutet (SITE) och Stockholm Institute for Financial Research (SIFR).

Ledamot av European Round Table of Financial Services (EFR).

Tidigare befattningar

2002 - 2011

2005 - 2008

Styrelseordförande i Nordea

Styrelseordförande i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

1997 - 2005

Styrelseordförande i Kungliga Operan

2000

Verkställande direktör och koncernchef i Nordea

1998 - 1999

President och CEO i MeritaNordbanken

1991 - 1997

Verkställande direktör och koncernchef i Nordbanken

1989 - 1990

Vice verkställande direktör och COO i Skandiakoncernen

1972 - 1989

Flertal befattningar inom Skandiakoncernen

Hedersordförande är en hederstitel som ibland ges till tidigare framstående personer inom ett företag. Konceptet med hedersordförande är inte reglerat i svensk lag och en hedersordförande är i juridisk mening inte en befattning inom företaget. En hedersordförande är alltså varken ledamot i styrelsen eller medlem i bankens ledning. Som hedersordförande kommer Hans Dalborg, som avtalat med Nordeas ordförande och koncernchef, att agera för att främja bankens intressen, till exempel genom att delta i seminarier och andra evenemang i Nordea. Han kommer även att delta i kongresser, seminarier och ceremonier som associeras med Nordea.