Torbjörn Magnusson


Torbjörn Magnusson, Chairman

Styrelseordförande sedan 2019    
Styrelseledamot sedan 2018*    
Nationalitet: Svensk
Född 1963    
Bilder

 

Andra uppdrag

 • Verkställande direktör och koncernchef     
  Sampo Group
 • Styrelseordförande   
  If P&C Insurance Holding Ltd
 • Verkställande direktör och medlem i högsta ledningen 
   Sampo Plc 

Tidigare befattningar

 • Verkställande direktör och koncernchef  
  If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 
  2002 - 2019
 • Chef Commercial Business Division 
  If P&C Holding Ltd (publ)
  2001 - 2002
 • Chef Commercial Products 
  If P&C Holding Ltd (publ)
  1999 - 2001  
 • Chef P&C Support och chefaktuarie 
  Försäkringsaktiebolaget Skandia
  1998 - 1999  
 • Chefcontroller 
  Försäkringsaktiebolaget Skandia
  1996 - 1997
 • Chefaktuarie sakförsäkring 
  Non-Life, Mercantile & General Insurance
  1995 - 1996  
 • Vice chefaktuarie sakförsäkring 
  Non-Life, Mercantile & General Insurance
  1994 - 1995 
 • Aktuarie sakförsäkring 
  Non-Life, Skandia International
  1990 - 1993 
 • IT-konsult
  Arthur Andersen & Company
  1988 - 1989  

Utbildning

 • Teknologie licentiat
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm  
 • M.Sc. degree
  The Branch of Engineering Physics

*Avser tidpunkten när personen blev styrelseledamot i Nordeakoncernens moderbolag, oavsett om det är Nordea Bank Abp, Nordea Bank AB (publ) eller annat bolag.