Samhällsengagemang

Baby - Community engagement

Samhällsengagemang med genomslag  

Samhällsengagemang är en viktig del i Nordeas strategi för en hållbar verksamhet och tydliggör vilken viktig roll vi som bank har i samhället. Att sprida kunskaper om ekonomi och entreprenörskap är kärnan i vårt koncernomfattande program för samhällsengagemang. 

Genom att välja att rikta in oss på områden där Nordea och våra medarbetare har gedigen kompetens kan vi göra verklig skillnad. Våra medarbetare kan bidra till samhället genom frivilligarbete och vi kan – som den största banken i Norden och en av de största i Europa – skapa ett konkret, positivt avtryck i samhället via egna program, partnersamarbeten och sponsorskap. Vår roll i samhället för med sig ett enormt ansvar, och vi tar det här ansvaret på stort allvar.

Sprida kunskaper om ekonomi

Människor med goda kunskaper om ekonomi kan bättre sköta sin privatekonomi och förstå de risker som finns, vilket gör det enklare för dem att förverkliga sina drömmar och ambitioner. Nordeas medarbetare har med sina breda ekonomikunskaper en unik möjlighet att bidra till detta genom frivilliginsatser. Genom våra egna program och i nära samarbete med olika partners kan Nordea hjälpa ungdomar att hushålla och spara, så att de kan skapa sig en stabil privatekonomi. De program och partnersamarbeten som vi har i alla fyra nordiska länder engagerar hundratals medarbetare varje år och når ut till tusentals ungdomar. 

Stärka entreprenörskap

Nordea arbetar med entreprenörer och unga potentiella entreprenörer på många olika sätt, från mentorskap och nätverkande till program för startupföretag och kurser i ekonomi. Syftet är att hjälpa dem att uppnå sina mål och förverkliga sina visioner. Genom att uppmuntra entreprenörskap kan vi också bidra till ekonomisk tillväxt. Nordea stödjer också organisationer inriktade på unga entreprenörer. 

Vi har tätt samarbete med fintech-företag via egna och andras inkubatorprogram och vi har partnersamarbeten med fintech-hubbar i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn.