Våra marknader

”Vi är alltid redo att hjälpa dig, oavsett var du befinner dig”

Nordea är den ledande banken i Norden och en stor europeisk bank. Vi finns idag i 17 länder världen över, med ett nät av fullservicekontor, dotterbolag och representationskontor. Utöver vårt eget kontorsnät har vi även samarbetsavtal med banker runtom i världen, för att kunna betjäna våra internationella kunder på bästa sätt.

På alla våra hemmamarknader – Norden, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland – erbjuder vi förstklassig, personlig service på plats.

I Europa finns vi i: Storbritannien, Tyskland, Luxemburg och Polen. Utanför Europa finns vi i: Brasilien, Kina, Singapore och USA.

Nordea i korthet

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. 

Kunder: 11 miljoner
- cirka 10 miljoner privatkunder
- 700 000 företagskunder, däribland Nordens 500 största företag

Kontor:  cirka 600

Anställda (omräknat till heltidtjänster):  31 640

(uppgifter från första kvartalet 2017)