Vårt samhällsansvar

Nordea arbetar aktivt och målmedvetet för att bygga upp förtroendet för finanssektorn. Det gör vi genom att bli allt mer transparenta, skapa tätare band till våra kunder och alltid agera med integritet.

Läs mer på våra sidor om samhällsansvar.