Vår roll i samhället

Vilken är vår roll i samhället?

Strävan att vara en ansvarstagande samhällsaktör genomsyrar allt vi gör. Vi anser att vi kan använda våra kunskaper och relationer för att göra en positiv skillnad för individer, samhället och miljön. Därför är det viktigt att vi skapar förtroende, är öppna och tillgängliga och agerar med integritet.

Vill du veta mer? Besök Samhällsansvar

Sponsrar en ljusare framtid
Vi på Nordea är mycket stolta över att kunna hjälpa våra samarbetspartners att uppfylla sina drömmar, alltid med målet att göra det möjligt tillsammans. Vi har en bred sponsringsverksamhet för att kunna stötta så många människor som möjligt samt samhället i stort.

Vi satsar särskilt på utbildning för ungdomar och att göra det möjligt för dem att ägna sig åt kultur och idrott. Vi stöttar också entreprenörer.

Vill du veta mer? Besök Samhällsansvar