Kundkuriosa

"Gör det möjligt för våra kunder sedan 1820"

Nordea har alltid strävat efter att hjälpa kunderna att uppnå sina mål. 

En av Nordeas första kunder
Hans Christian Andersen (1805–1875), den berömde danske poeten och sagoförfattaren, var en av Nordeas allra första kunder. Det visste han naturligtvis inte själv eftersom bankens namn på den tiden var Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn. Den öppnade 1820, och då var banksparande ett helt nytt fenomen. De få banker som fanns tidigare i Norden riktade sig inte till vanligt folk. Upplysningstidens idéer om att bekämpa fattigdom genom flit och sparsamhet fick emellertid banker i hela Europa att dra igång sparkampanjer.

Och Hans Christian Andersen levde verkligen upp till den tidens krav på sparande. Han föddes fattig, men när han dog 1875 hade han, räknat i dagens penningvärde, flera miljoner kronor på banken.

Emigrantservice i det nya landet
I början av 1900-talet var det många i Finland som emigrerade till Nordamerika. Emigranterna hade täta kontakter med sitt hemland, även när det gällde bankaffärer.

1910 inrättade dåvarande Föreningsbanken en särskild emigrantavdelning som sysselsatte så många som åtta personer. Uppdragen från de emigrerade kunderna var av vitt skilda slag.

Vid ett tillfälle fick banken i uppdrag av en kund att ta tillbaka en förlovningsring från hans otrogna fästmö, sälja ringen och sätta in pengarna på hans konto.

Vodka som säkerhet
Christiania Kreditkasses första kund, herr Evensen, fick sitt lån mot en pant på 4 000 potter brännvin, motsvarande 3 862 liter.

Spriten kördes iväg till bankens packhus och lämnades sedan tillbaka i takt med att Evensen amorterade sin skuld.

Paraplyservice
1964 började Christiania Bank og Kreditkasse i Norge med utlåning av paraplyer på sitt huvudkontor. På skylten stod det: ”Låna när det regnar, lämna tillbaka när solen skiner”.

Detta blev så populärt att övriga kontor i banken snabbt hakade på och startade en liknande service.