Nordeas tillkomst

Vårt släktträd omfattar cirka 300 banker som grundats från 1820-talet och framåt.

Genom samgåenden minskade antalet till 80 banker på 1970-talet och till 30 banker på 1980-talet. På 1990-talet fanns fyra stora banker kvar som skulle bilda den nya bankkoncernen:

  • Nordbanken i Sverige
  • Merita Bank i Finland
  • Unibank i Danmark
  • Christiania Bank og Kreditkasse i Norge

Finansiella tjänster i Norden och Baltikum
Dessa fyra banker gick samman, och sedan december 2001 har all verksamhet bedrivits under varumärket Nordea. Några år senare var Nordeas verksamhet i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland så omfattande att Nordea räknades som en viktig bank även i dessa länder.

De banker som bildade vår nya koncern delade visionen att bli den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nöjdare kunder och medarbetare samt ökat aktieägarvärde skapades genom omfattande strukturella förändringar och fusionsarbete, fortsatt affärsfokus och tillväxt på strategiska områden.

Skapa nya möjligheter
Vår verksamhet går ut på att skapa nya möjligheter. Möjligheter att erbjuda bättre finansiella tjänster – bättre för dig, bättre än våra konkurrenters tjänster, bättre än före samgåendet – och göra det till lägre kostnad och med högre kvalitet.

Nordic + ideas = Nordea
Människor i Norden är tillräckligt lika för att kunna samarbeta, tillräckligt olika för att kunna lära av varandra och tillräckligt många för att utgöra en intressant hemmamarknad. Vi har samma nordiska värderingar såsom frihet och jämlikhet, vi månar om miljön och följer vårt nordiska arv att bryta ny mark, Nordic + ideas = Nordea.

Nordea idag

Vi har cirka 11 miljoner kunder, 30 000 anställda och 600 kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker.

Vi har idag en ledande ställning bland såväl företagskunder och institutionella kunder som privat- och private banking-kunder. Vi är också ledande inom liv- och pensionsförsäkringar i Norden.

Vidare är vi en av väldigt få europeiska banker med kreditbetyget AA- och bland de tio största fullservicebankerna i Europa mätt i börsvärde.