Nordeas tillkomst

Nordeas släktträd omfattar cirka 300 banker som grundats från 1820-talet och framåt. Genom samgåenden minskade antalet till 80 banker på 1970-talet och 30 banker på 1980-talet. På 1990-talet fanns fyra stora banker kvar som bildade den nya bankkoncernen:

•Nordbanken i Sverige
•Merita Bank i Finland
•Unibank i Danmark
•Christiania Bank og Kreditkasse i Norge

Dessa banker gick samman, och sedan december 2001 har all verksamhet bedrivits under varumärket Nordea. Några år senare var Nordeas verksamhet i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland så omfattande att Nordea räknades som en viktig bank även i dessa länder. 

De banker som bildade Nordea delade visionen att bli den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nöjdare kunder och medarbetare samt ökat aktieägarvärde skapades genom omfattande strukturella förändringar och fusionsarbete, fortsatt affärsfokus och tillväxt på strategiska områden.  

Nordea handlade om att skapa nya möjligheter. Möjligheter att erbjuda bättre finansiella tjänster – bättre för kunderna, bättre än konkurrenternas tjänster, bättre än före samgåendet – och göra det till lägre kostnad och med högre kvalitet. Den här ambitionen inryms i koncernens mission: Gör det möjligt.

Nordea idag
Nordea är den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen, med cirka 10,5 miljoner kunder och cirka 650 kontor på åtta hemmamarknader.

Idag har Nordea en ledande ställning bland företagskunder och institutionella kunder såväl som bland privat- och private banking-kunder. Vi är också den ledande leverantören av liv- och pensionsförsäkringar i Norden.


Dessutom är vi en av mycket få europeiska banker med kreditbetyget AA-, och en av de tio största fullservicebankerna i Europa mätt i börsvärde.