Commercial & Business Banking

Commercial & Business Banking

Commercial & Business Banking erbjuder service till Nordeas företagskunder via olika kanaler. Affärsområdet innefattar rådgivning, kundservice, kanaler, produktenheter, back office och IT, med en gemensam strategi, verksamhetsmodell och styrning på samtliga marknader. I affärsområdet ingår även Transaction Banking, däribland Nordea Finance och Transaction Products, som fungerar som en produktansvarig enhet med transaktionstjänster för både privat- och företagskunder i hela Nordeakoncernen.