Personal Banking

Personal Banking

Personal Banking tar hand om Nordeas privatkunder i de nordiska länderna och erbjuder dem ett heltäckande utbud av finansiella tjänster och lösningar via olika kanaler. Affärsområdet innefattar rådgivning, kundservice, kanaler, produktenheter, back office och IT, med en gemensam strategi, verksamhetsmodell och styrning på samtliga marknader. Genom starkt engagemang och relevant rådgivning vill vi få kunderna att anförtro Nordea alla sina bankaffärer. I och med den snabba förändringen i kundernas beteende utökar Personal Banking sitt koncept med nära kundrelationer till att omfatta även de digitala kanalerna.

Nordeas verksamhet i Baltikum, som har både privat- och företagskunder, är en separat enhet som rapporterar till chefen för Personal Banking.