Wealth management

Wealth management

Wealth Management är störst i Norden inom private banking, liv- och pensionsprodukter och kapitalförvaltning. Affärsområdet har cirka 3 600 medarbetare, varav ungefär 500 arbetar utanför Norden. 

Wealth Management erbjuder högklassiga produkter inom sparande, placeringar, liv- och pensionsförsäkringar samt riskhantering till både privatpersoner och institutionella investerare. 

Wealth Management består av följande affärsenheter:

Global Private Banking – med 80 kontor i Norden och Luxemburg, Zürich och Singapore.

Asset Management – tillhandahåller aktivt förvaltade fonder och diskretionär förvaltning till såväl privatkunder som institutionella kunder och internationella fonddistributörer. Asset Management arbetar målmedvetet med att skapa avkastning med ansvar.

Life & Pensions – med ett heltäckande utbud av produkter inom pensionssparande och livförsäkringar, och en visionatt förbättra livskvaliteten för sina kunder.

Wealth Managements starka utveckling visar att allt fler kunder i Norden och runtom i världen ger oss förtroendet att skydda deras sparande och placeringar, och få kapitalet att växa.