Wholesale banking

Wholesale banking

Som Nordens ledande storföretagsbank har vi kapacitet att erbjuda våra kunder de bästa finansiella verktygen för verksamhetsoptimering och riskhantering. Cirka 3 900 medarbetare i Wholesale Banking erbjuder dagligen rådgivning, produkter och tjänster samt finansiella lösningar till våra största företagskunder och institutionella kunder. Dessa betjänas via en nordisk organisation plus ett antal internationella filialer. Wholesale Banking har ett brett utbud av traditionella banktjänster för storföretag, såväl som tjänster på investment banking- och kapitalmarknadsområdet och inom likviditetshantering och handelsfinansiering.

Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga ränte- och valutatjänster som täcker det mesta av kundernas behov. Vi är ledande inom investment banking och på aktiesidan. Som en av Europas tio största fullservicebanker har vi också en balansräkning som gör oss kapabla att stödja våra kunders verksamhet på ett sätt som få andra banker kan.

Wholesale Banking har den ledande kundstocken i Norden, med 95 procent av alla storföretag och institut.